Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny

Maxtaxa

Avgifter/Maxtaxa

Avgiften per barn och månad beräknas utifrån

 • Verksamhetsform
 • Antalet barn i verksamheten
 • Hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst/12)

Avgift tas ut 12 månader om året

Förskoleverksamhet mer än 15 tim/vecka

 • Barn 1: 3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 260 kronor i månaden
 • Barn 2: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 840 kronor i månaden
 • Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 420 kronor i månaden
 • Barn 4 eller fler Ingen avgift

Förskoleverksamhet 15 tim/vecka eller mindre

 • Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 840 kronor i månaden
 • Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 420 kronor i månaden
 • Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 420 kronor i månaden
 • Barn 4 eller fler Ingen avgift

För 3 - 5-åringar i Allmän förskola upp till 15 tim/vecka betalas ingen avgift. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33%.
För barn 3 - 5-åringar i familjedaghem betalas avgift enligt samma principer som för barn som deltar i allmän förskola.

Redusering för allmän förskola infaller fr o m höstterminsstarten det år som barnet fyller 3 år.

För barn i behov av särskilt stöd som placerats i förskoleverksamhet enligt bestämmelserna i skollagen och som har vistelsetid som överstiger 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33 %.

Skolbarnsomsorg (fritids)

 • Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 840 kronor i månaden
 • Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 420 kronor i månaden
 • Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 420 kronor i månaden
 • Barn 4 eller flera Ingen avgift

Öppet fritidshem (skolbarn 10-12 år)

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar) 50 kr
Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

Halvdag (5 timmar eller mindre) 25 kr
Avgiften inkluderar mat, material och utflykter.

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten.
Från och med januari 2008 kommer Barn- och ungdomsförvaltningen, enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden, att årligen genomföra en efterkontroll hos Skatteverket av samtliga familjers avgiftsgrundande inkomster.