Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:

Maxtaxa

Ny taxa från och med 1 januari 2016

Maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg förändras från och med 1 januari 2016. Det gäller dels den högsta inkomst som avgiften baseras på, dels att avgiftsreduceringen för de yngsta barnen med en så kallad 15-timmarsplats slopas. Äldre barn i allmän förskola kommer även i fortsättningen ha en reducerad avgift.

Ny avgiftsnivå för maxtaxa 2016

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets bruttoinkomst, den är alltså inkomstrelaterad. Det betyder att föräldrar med låg inkomst får en lägre avgift, medan de med hög inkomst får en högre avgift. Det finns dock ett ”avgiftstak” som är indexreglerat och förändras varje år. Den högsta inkomsten som avgiften baseras på kommer år 2016 att vara 43 760 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2016

Förskola och pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst  
Barn 1 3 % av hushållets bruttoinkomst  1313 kr  
Barn 2 2 % av hushållets bruttoinkomst 875 kr   
Barn 3 1 % av hushållets bruttoinkomst 438 kr   
Barn 4 Ingen avgift 0 kr   
       
 Fritidshem och pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst  
Barn 1 2 % av hushållets bruttoinkomst  875 kr  
Barn 2 1 % av hushållets bruttoinkomst 438 kr   
Barn 3 1 % av hushållets bruttoinkomst 438 kr   
Barn 4 Ingen avgift 0 kr   

 

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar):              50 kr  
Halvdag (5 timmar eller mindre):   25 kr

 Avgiften inkluderar mat, material och utflykter. 


Information

Det finns en skyldighet att snarast anmäla förändringar av inkomsten till Regnbågen Montessori.