Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:

Maxtaxa

Avgifter/Maxtaxa

Ny taxa från och med 1 juli 2015.

Avgiften per barn och månad beräknas med ledning av

  • verksamhetsform
  • antal barn i verksamheten
  • hushållets sammanlagda bruttoinkomst  (de högsta avgifterna infaller vid 42 890 kronor/månad)

Avgift tas ut 12 månader om året.

Förskola

Förskola och pedgogisk omsorg (familjedaghem) för förskolebarn

Barn 1: 3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 287 kronor i månaden 
Barn 2: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 858 kronor i månaden  
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 429 kronor i månaden  
Fr.o.m. barn 4 ingen avgift   

Förskola 15 tim/vecka eller mindre

Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för förskolebarn

Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 858 kronor i månaden
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 429 kronor i månaden
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 429 kronor i månaden
Fr.o.m. barn 4 ingen avgift   

Allmän förskola

Det är ingen avgift för barn tre till fem år i allmän förskola upp till 15 tim/vecka. För de barn som har vistelsetid överstigande 15 tim/vecka reduceras förskoleavgiften med 33%.

Reducering för allmän förskola infaller fr.o.m. hösterminsstarten det år barnet fyller tre år.

För barn tre-fem år i pedagogisk omsorg (familjedaghem) betalas avgift enligt samma principer som för barn som deltar i allmän förskola.

Fritidshem

Fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för skolbarn

Barn 1: 2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 858 kronor i månaden
Barn 2: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 429 kronor i månaden
Barn 3: 1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 429 kronor i månaden
Fr.o.m. barn 4 ingen avgift

Öppet fritidshem - äldre skolbarn

Höstterminen barnet fyller 10 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år

Avgift per barn och dag

Heldag (mer än 5 timmar):              50 kr  
Halvdag (5 timmar eller mindre):   25 kr

 Avgiften inkluderar mat, material och utflykter. 

 

Hitta hit!

Toggle module

Djurängsvägen 33, 39354 Kalmar