Musikinstrumentakademien - Ansökan - Musikinstrumentakademien

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Ansökan

Ansökan till Musikinstrumentakademiens utbildning är stängd. Sista ansökningsdag var den 15 april 2017. 

Relaterad information

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan bedömas tillgodogöra sig utbildningen och yrkesrollen baserat på reell kompetens eller genom fri prövning.

Urvalsgrunder Betyg

Utbildningen kräver slutbetyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning, folkhögskola eller motsvarande. Slutbetyg eller motsvarande, ger 1 poäng i urvalsprocessen. Maximalt 1 poäng.

Särskilt prov

Särskilt prov ingår i urvalsprocessen i form av ett praktiskt arbetsprov som görs på skolan. Arbetsprovet bedöms enligt följande kriterier: Problemlösningsförmåga 1-5 poäng, Hantverksmässighet 1-5 poäng och Detaljprecision 1-5 poäng. Maximalt 15 poäng.

Tidigare utbildning

Tidigare eftergymnasial utbildning inom utbildningsområdet samt eftergymnasiala utbildningar inom finsnickeri, hårdslöjd och musik, kan tillgodoräknas i urvalsprocessen. All tidigare utbildning ska vara skriftligt dokumenterad. För varje hel månads heltidsstudier får tillgodoräknas 0,2 poäng. Halvtidsstudier ger 0,1 poäng. Dock kan högst 30 månaders studier tillgodoräknas totalt. Maximalt 6 poäng.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet ska vara skriftligt dokumenterad och ha ägt rum inom yrkesområdena finsnickeri, hårdslöjd eller musik. Även eget företagande inom andra branscher än de nämnda yrkesområdet kan premieras efter validering av ledningsgruppen.
 För varje arbetad månad heltidsarbete får tillgodoräknas 0,2 poäng. För halvtidsarbete får 0,1 poäng tillgodoräknas. Dock kan högst 30 månaders meriter tillgodoräknas totalt. Maximalt 6 poäng.

Reell kompetens

I de fall där den sökande inte uppfyller behörighetskraven, men bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och yrkesrollen, kan behörighetskraven i vissa fall bortses ifrån. Om sökanden har reell kompetens från annan utbildning, erfarenhet eller annan omständighet kan den sökande valideras och bli behörig.

Fri prövning

20% av de studerande kan antas enligt fri prövning. Detta innebär att även de som inte uppfyller behörighetskraven kan söka till utbildningen.

Om du i din ansökan anger reell kompetens eller fri prövning gör du såhär:
Bifoga i din ansökan ett som
– beskriver vad det är du saknar i de formella behovskraven.
– en motivering till varför vi skall ta in dig via den fri prövning.
– berätta om dig själv.

Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet kan du kontakta oss angående eventuell validering/komplettering.

Utbildningsstart

Utbildningen startar i augusti 2017. 

skoladmin@folkuniversitetet.se eller telefon: 08-789 42 00

Viktiga datum och tider

Toggle module

Nästa ansökan öppnar:
1 december 2017
Sista ansökningsdag: 15 april 2018
Läsåret 17/18 startar den 17 augusti 2017 och pågår till och med den 3 juni 2018.
Schemalagd studietid: Måndag-fredag

Elevarbeten

Toggle module

Följ oss på Instagram och Facebook

Toggle module
Instagram

@ musikinstrumentakademien

Facebook

Musikinstrumentakademien

Toggle module
Utbildning inom yrkeshögskolan