Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Högskoleanknytningen

Högskoleanknytningen

Folkuniversitetet som är huvudmannen för skolan har Umeå universitetet som grundare. Därför finns det ett naturligt och nära samarbete mellan universitetet och ungdomsgymnasiet.

Samtliga våra program leder till formell behörighet för högre studier. Men vi strävar också efter att ge våra elever en reell behörighet, dvs bekanta dem med de arbets- och förhållningssätt samt den kulturella miljö som återfinns på högskolenivå. Du som elev ska på alla sätt vara förberedd för högre studier när du lämnar skolan

Här nedan beskriver vi några viktiga inslag i vår universitetsanknytning

  • Våra arbetssätt efterliknar högskolans, vi jobbar med större självständiga uppgifter och rapport- såväl som seminarieformen är självklara inslag i våra redovisningar
  •  Vi har samarbete med flera institutioner t.ex. instutionen för idé och samhällsstudier och institutionen för moderna språk. Samarbetet omfattar gästföreläsningar, workshops och studiebesök. Samarbetet med idé och samhällsstudier inbegriper också att en "forskarresurs" knyts till de elever som genomför Gymnasiearbetet inom ämnet idéhistoria
  • Vi erbjuder elever att läsa högskolepoänggivande kurser i moderna språk och idéhistoria
  • Vår studie- och yrkesvägledning har ett tydligt fokus mot vidare studier i Sverige och utomlands
  • Vi erbjuder en vetenskaplig "spetskurs" inom ramen för kursen Humanistisk- och samhällsvetenskaplig fördjupning

Om skolan

Toggle module

Personlig visning

Toggle module
Personlig visning på UIG
Toggle module
Facebook