Internationella Gymnasiet i Uppsala

Sofia Lundberg, lärare på Internationella Gymnasiet i Uppsala

Sofia Lundberg

Lärare i tyska

Titel: Tyska
E-post: sofia.lundberg@folkuniversitetet.se

Språk och språkinlärning har alltid varit ett av mina största intressen, och det är därför fantastiskt roligt att dagligen få möjlighet att undervisa unga människor i tyska, mitt undervisningsämne här på skolan. Viljan att resa och lära känna nya kulturer och platser har för mig varit den största drivkraften i min egen språkinlärning, och också något som jag vill förmedla till mina elever. Det är ju genom språket som vi formulerar våra tankar och åsikter och därigenom ökar vår förståelse för andra kulturer och levnadssätt. Språkundervisningen måste därför få upplevas som rolig och meningsfull samt erbjuda eleverna verktyg men också möjlighet att vilja och våga använda språket även utanför klassrummet. För att lyckas med detta är det viktigt att variera, utveckla och anpassa innehåll och arbetsmetoder utifrån elevernas egna intressen och förutsättningar.