Folkuniversitetets Gymnasium

Om vår skola

Om vår skola

Välkommen till en icke vinstdrivande skola som sätter elevens lärande och utveckling i centrum.

Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad (Fugik) är ingen stor skola där du blir en i mängden. Tvärtom, här är andan mer familjär. Atmosfären på skolan präglas av varma och vänliga relationer där alla känner delaktighet och ansvar. Samtidigt ställer vi stora krav på både lärare och elever. Eftersom vi är en studieförberedande skola lägger vi stort fokus på akademiska resultat och personlig utveckling - allt för att du som elev ska få de bästa förutsättningarna för framtiden.

Icke vinstdrivande friskola som ägs av Folkuniversitetet

Fugik är en icke vinstdrivande friskola. Allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten, och möjliggör bland annat fler studieresor, teknikinvesteringar och fortbildning. Vi bedriver alltså inte vår gymnasieskola för att tjäna pengar, utan vi gör det i rent utbildningssyfte.

Fugik ägs och drivs av Folkuniversitetet, som idag är en av Sveriges ledande utbildningssamordnare. Folkuniversitetet är ett studieförbund och en stiftelse knuten till Göteborgs Universitet. Folkuniversitetet är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen, och erbjuder kurser, utbildningar, föreläsningar och gymnasiestudier på många olika orter runtom Sverige. Det ska därför kännas tryggt för dig som elev att välja Fugik som din gymnasieskola - vi är här för din skull, inte för egen vinning.

Kompetenta lärare

Våra duktiga lärare utgör navet för skolans verksamhet. Deras insatser som skickliga pedagoger, pådrivande mentorer och goda medmänniskor bidrar till att göra elevernas lärande lustfyllt. Lärarnas främsta uppgift är att inspirera, stödja och skapa ordning och struktur i lärandet genom att sätta elevernas kunskaper i ett sammanhang. Självklart har våra lärare god ämneskompetens och behörighet i de ämnen som de undervisar i.

Stort elevinflytande

För att du ska kunna prestera och utvecklas under din gymnasietid är det viktigt att du känner dig sedd och respekterad. Du ska också känna dig trygg och trivas på skolan. Elevinflytandet är stort hos oss, både formellt via klass- och elevråd och i en ständig dialog mellan elever och lärare. Här på Fugik får du vara med och utforma undervisningen tillsammans med dina klasskamrater och lärare.

Inför högskola & universitet

Skolan är riksrekryterande och utbildningarna är treåriga, kostnadsfria och studie-förberedande. Du läser alla de gymnasiegemensamma ämnena på Fugik, det vill säga svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, historia, och hälsa & idrott. Hos oss får du lära dig att ta eget ansvar och arbeta målinriktat. Därför är det viktigt att undervisningen är så verklighetsbaserad som möjligt, och vi utgår ofta från aktuella händelser och trender som berör och engagerar.

Gymnasium ute på Orrholmen sedan 2006

Vi öppnade dörrarna till vår gymnasieskola hösten 2006, med fräscha, nybyggda lokaler, entusiastiska lärare och kunskapstörstande elever. Med Folkuniversitetet som vår paraplyorganisation har vi en trygg och stabil grund i utbildningsområdet.

Sedan starten 2006 har vi ökat i storlek, både vad gäller elevantal och personalresurser, och våra elever har hjälpt till att forma den "Fugikanda" som vi har på skolan. Vi har till och med en egen "Fugikvisa", som vi sjunger på skolan vid särskilda tillfällen såsom uppstart på hösten, till jul, och självklart inför sommarlovet och studenten!

Vi hjälper våra elever att nå sina drömmar och mål, i den mån vi kan. Det är fantastiskt roligt att följa våra ungdomars gymnasieresa, och vi är även glada över att så många av våra elever håller kontakt med oss efter att de har tagit studenten. Vi får ofta besök av före detta elever, och ibland kommer de faktiskt tillbaka till oss i form av gästföreläsare och inspiratörer, för att låta våra nuvarande elever ta del av deras framgångshistorier!

Om vår skola

Våra partners

Ung Företagsamhet

Dansstudion Karlstad

Balettakademin Göteborg