Anmälningsvillkor 2014/2015

Anmälningsvillkor för Modeskolan läsåret 2014/2015. 

Följande anmälningsvillkor gäller för Folkuniversitetets kompletterande utbildningar.

Anmälningsavgift
Våra utbildningar har en anmälningsavgift om 2 000 kr. När du har betalt din anmälningsavgift har du accepterat din utbildningsplats och vi ber dig observera att din anmälan är bindande.

Våra utbildningar med ansökningsprov/intervjudag tar ut en avgift om 250 - 450 kr.

Avgift
Samtliga utbildningar är belagda med avgift. I anslutning till skolstart faktureras avgiften periodvis och du har möjlighet till delbetalning utan extra kostnad. Avgiften ska vara betald i sin helhet då utbildningen avslutas.

Studiefinansiering/CSN
Folkuniversitetets kompletterande utbildningar står under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften (så kallat merkostnadslån).

Observera att elever under 20 år endast får studiehjälp och inte kan söka studiemedel. Läs mer på www.csn.se och ta reda på vilka möjligheter du har.

Samtliga utbildningar är placerade inom kompletterande utbildning i gymnasieförordningen A2.

Avanmälan
Skriftlig avanmälan ska vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Vid senare avanmälan debiteras utbildningens totala avgift.

Om du måste avbryta din utbildning på grund av långvarig sjukdom (styrkt med läkarintyg) debiteras du för de sammankomster som ägt rum innan skriftlig avanmälan inkommit till Folkuniversitetet samt en administrationsavgift på 10 % av utbildningens totala avgift.

Vid avanmälan på grund av andra skäl debiteras utbildningens totala avgift.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över.