Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Kursplan årskurs 2
Du är här:

Kursplan årskurs 2

Läsåret 2017-2018

Kursplaner inom ämnet KONST;
Färg, form och teckning, fördjupning. 35 dagar
Berlininspirerat. 20 dagar
Skulptur. 20 dagar

Kursplaner inom ämnet DESIGN;
Grafisk design, fördjupning. 15 dagar

Kursplaner inom ämnet KONST/DESIGN/ARKITEKTUR;
Individuella projekt konst/design/arkitektur, fördjupning. 95 dagar
Arkitektur och konst. 15 dagar

 

Kurser; syfte; innehåll och mål


Färg, form och teckning , fördjupning
Kursens syfte är att ge en fördjupning inom måleri och teckning..

Innehåll
En fördjupning inom färglära, materaltekniker, bildkomposition och ljus.
Att fortsätta utveckla seendet och att kunna teckna efter levande modell.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten :
-Kunna teckna rumslighet på ett utvecklat sätt.-Kunna bildkomposition och dess olika möjligheter.
-Kunna ett flertal måleritekniker och praktiskt använda dessa.
-Kunna teori och praktik inom konsten.

Berlininspirerat
Kursens syfte är att ge studenten möjlighet att genomföra en inspirationsresa och bekanta sig med olika strategier och tekniker för att dokumentera studieobjekt som inspiration för den egna arbetsprocessen.

Innehåll
Studieresan är utgångspunkten för ett projekt där inspirationen hämtats under resan.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Redovisa dokumentationen av studieresan inför gruppen
- Genomföra och redovisa ett eget valt projekt baserat på inspiration från studieresan.
- Kunna visa på en arbetsprocess från idé till färdiga verk.

Skulptur
Kursens syfte är att ge kunskaper inom skulptur, teoretiskt och praktiskt.

Innehåll
Arbete med olika tredimensionella materialtekniker.
Att genom studier av skulptur, både teoretiskt och praktiskt, utveckla det tredimensionella seendet.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna ha utvecklat det tredimensionella tänkandet och fått kunskap om skulpturen och dess möjligheter.
- Kunna arbetsprocessen från idé till färdigt verk.

Grafisk design, fördjupning
Kursens syfte är att utveckla studentens arbetsmetod, designprocess, inom grafisk design.

Innehåll
Utveckla kunskaperna inom grafisk design med inriktning mot presentationsteknik.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna visa prov på en genomförd designprocess.
- Känna till grunderna för typografi och kunna använda olika typsnitt, logotyper, bilder och färger för att kommunicera.

Individuella projekt konst/design/arkitektur, fördjupning.
Kursens syfte är att ge studenten en fördjupning inom ett specifikt område inom konst, design eller arkitektur.

Innehåll
Att planera och genomföra ett fördjupningsarbete som leder till en djupare insikt inom ett speciellt område.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Kunna ha ökad kännedom om vilket område inom konst, design eller arkitektur som är utvecklingsbart för studenten.
- Kunna arbeta fram ett antal verk inom konst, design eller arkitekturområdet som är relevant för studentens framtida studieval.

Arkitektur och konst.
Kursens syfte är att ge studenten en fördjupning inom det gränsöverskridande området mellan arkitektur och konst i offentliga rum.

Innehåll
Att planera och genomföra ett platsspecifikt konstverk eller stadsutvecklingsprojekt.

Mål
Efter godkänd kurs ska studenten:
- Ha fått ökad kännedom om hur arkitektur och konst samverkar.
- Ha genomfört ett platsspecifikt konstverk eller stadsutvecklingsprojekt i samverkan med en extern part.
- Ha diskuterat villkoren för samtidskonst i offentliga rum som berör det gemensamma.

Kontakt

Toggle module

Lunds konst/Designskola

Besöksadress: Måsvägen 23 Lund
Postadress: Folkuniversitetet, Box 2116, 220 02 Lund
Epost: lkd@folkuniversitetet.se
Tel: 046-590-18 61

Följ oss

Toggle module
Instagram

@lundskonstdesignskola

Facebook

Lunds Konst/Designskola

Fler Konst- och Kulturutbildningar

Toggle module