Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Förberedande fotografutbildning 1 år, heltid

Förberedande fotografutbildning heltid

Ansökan öppnar 15/11-2017 för läsår 2018-2019.

Utbildningen ger en god plattform för vidare studier på t.ex. Akademin Valand Fotografi, YH-utbildningar som t.ex. Lindholmen, Gamleby Folkhögskola eller motsvarande fotoutbildningar utomlands.

Utbildningen syftar till att förbereda studenter för vidare studier inom fältet fotografi, samt ger en bred grund för egen fotografisk verksamhet.

Antagning till utbildningen sker med hjälp av intervju och arbetsprover.

Innehåll och omfattning

Utbildningen innefattar flera delämnen under fem huvudområden vilka är fototeknik, bildbehandling, fotografisk gestaltning, kommunikation, färg och form. Du kan läsa mer under länkarna till kursplanerna.

Du får kunskaper och färdigheter inom fotografisk kultur, teori och teknik, bildgestaltning, ljus och kritisk bildanalys. Mycket av arbetet sker i projektform som konfronterar dig med olika tekniska och gestaltningsmässiga utmaningar.

Utbildningen är uppbyggd på praktiskt arbete där du tillsammans med dina klasskamrater arbetar med givna uppgifter som presenteras och redovisas i grupp. Genomgångar och föreläsningar av teoretisk karaktär sker under hela utbildningstiden.

Läsåret omfattar 40 veckor.

Ekonomi och kursavgift (Nya regler from 1/7-2015)

Utbildningen berättigar till studiemedel. Extra studiemedel kan sökas till merparten av kursavgiften som är 74.000:-. Från och med den 1 juli 2015 är du berättigad studiemedel från det att du fyllt 18 år. För att kunna studera vidare bör du vara klar med din gymnasieutbildning. Du kan läsa mer om de nya reglerna här>>

För utbildningsavgiften. Läs vidare om merkostnadslån på ww.csn.se.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan som en konst- och kulturutbildning.

Du måste räkna med kostnader för ditt eget arbets- och förbrukningsmaterial och litteratur.

Ansökan

Att ansöka till skolan kostar 100 :- och du förbinder dig inte till några som helst kostnader utöver det innan du eventuellt blivit antagen och tackat ja till din plats. 

Välkommen med din ansökan!

Utbildningar

Toggle module

Om fotoutbildningen – Johanna Olzon

Toggle module