2014 Umeå Kulturhuvudstad

2014 Umeå Kulturhuvudstad

Balettakademien Umeå 2014.

Projekten genomförs med stöd av medel från Umeå 2014 och Folkuniversitetet.

Under kulturhuvudstadsåret 2014 kommer kulturlivet att sjuda extra i Umeå med många möjligheter att synas på ett helt annat sätt än under ett vanligt år. Detta genom ett ökat intresse såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt.

Varför valdes Umeå?
I sin motivering framhöll juryn Umeås vilja att göra staden och norra Sverige mer synlig i Europa och att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling. Juryn var enhällig i sin rekommendation om att Umeå skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014. Umeå var en riktigt bra kulturstad redan innan utnämningen till Europas kulturhuvudstad. 2014 handlar mycket om att bygga vidare på vårt redan vitala kulturliv och bli ännu bättre.

Det nordliga rummet - Umeå genomför kulturhuvudstadsåret tillsammans med de fyra nordligaste svenska länen och Sápmi (sameland). Sápmi sträcker sig genom norra Norge, Sverige och Finland och ända ut på Kolahalvön i Ryssland. Detta nordliga rum blir en naturlig del av en europeisk dimension och främjar gränsöverskridande kulturmöten och långsiktiga samarbeten.

För Balettakademiens verksamhet innebär 2014, förutom vårt normala utbud, ett antal satsningar som tydligt är kopplade till kulturhuvudstadsprogrammet. Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt. Följ med oss på vår resa genom 2014!  • Plupp

    Med Plupp som inspiration är målet att sprida dansen till så många som möjligt, skapa förstående för livet, den norrländska kulturen och kulturarvet.

  • Hagaskolan - Grease

    I samarbete med Hagaskolan gör vi Grease minimusikal.