Sök Meny
Bra att veta om Balettakademien i Stockholm

Bra att veta

Vårterminen 2015
Terminen startar vecka 4 och de flesta av kurserna pågår fram till vecka 20. Antal kurstillfällen hittar du vid respektive kurs.

Lovdagar
Inga ordinarie kurser: Sportlov vecka 9, Påsklov 3-12 april, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag 14 maj, fredag 15 maj.

Kursstart, kallelse och betalning
När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Innan kursen startar får du en kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Kursavgiften betalas enligt fakturans förfallodatum. Har du förbetalat kursen vid anmälan, får du ingen faktura. Bekräftelse, kallelse och faktura kan skickas via e-post eller per brev.

Öppen klass
Vi erbjuder ett stort antal öppna klasser där du kan komma och dansa när det passar dig bäst. Se markering vid respektive kurs. Till alla öppna klasser kan du använda Dansa-kortet, köpa klippkort, köpa drop-in eller anmäla dig för hela terminen. Anmälda deltagare har företräde. Inför öppna klasser ska du alltid pricka av dig i receptionen, oavsett om du har en drop in-plats, har klippkort, Dansa-kort eller är anmäld till hela kursen. Du får en biljett av receptionisten som du sedan lämnar till läraren på den klass du ska ta. Om du inte har någon biljett får du inte delta på klassen.

Ta igen missade lektioner
Om du har missat en lektion har du möjlighet att ta igen den på en annan lektion med din ordinarie lärare under terminen – allt efter överenskommelse och i mån av plats. Det är även möjligt att ta igen missade lektioner med en annan lärare i mån av plats från och med terminens fjärde vecka. Tänk på att du ska klara nivån. Observera! Du kan inte ta igen lektioner på scenkurserna. Ta igen gäller heller inte för barn och unga av pedagogiska skäl.

Scenkurser
Kurser märkta "scen" avslutas med föreställningar på Scen Studio Fyra. Instudering och repetitioner sker på ordinarie lektionstid men tid för genrep i samband med föreställningarna tillkommer. Alla som anmält sig till en scenkurs är också med på scen. Det finns inga audition- eller urvalsprocesser för detta utöver kursens angivna förkunskapskrav.

Vad menas med Kompisvecka?
Under Balettakademiens kompisvecka får deltagare bjuda med en kompis till sin kurs. Kompisdeltagare får aktivt delta på lektionen med massvis av dansglädje! Kompisveckan (måndag-söndag) gäller för Balettakademiens kursutbud, barn 7-12 år, ungdom och vuxna. (Obs! Notera att yngsta ålder på kompisveckan är 6-7 år och att det ej gäller våra scenkurser.)

Vad menas med Prova på-dagar?
Veckan innan varje terminsstart erbjuder Balettakademien gratis dansklasser för ungdomar och vuxna i massor av olika spännande dansstilar. Alla som är intresserade av att dansa - nybörjare till mer avancerade är välkommen att prova på vårt kursutbud. Prova på-dagar i vår är måndag den 12 januari till onsdag den 14 januari.

Anmälningsvillkor för kurs
Balettakademien är en del av Folkuniversitetet. En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Folkuniversitetet inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. Om du avbokar/avanmäler dig senare än en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kr. Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) betalar du för de gånger du deltagit. För barndanskurser gäller samma villkor som för övriga kurser men med undantaget att barn får avboka efter 1-3 gånger och då betala för de gånger som varit, samt en administrativ avgift på 10 % av kursavgiften. Observera att för våra utbildningar och linjer gäller andra regler.

Sen ankomst
Balettakademien tillåter inte sen ankomst. Tänk på att komma i god tid för allas trevnad och koncentration. Var vänlig respektera en stängd dörr till lektionssalen.

Anmäl dig i receptionen
I receptionen anmäler du dig alltid när du ska ta en klass som startar kl. 17:00 eller senare, vare sig du är anmäld eller tar en öppen klass. Observera! Barn behöver inte anmäla sig i receptionen, deras närvarolistor sköts av respektive lärare.

Byte av kurs
Om du behöver byta kurs, kontakta Kundtjänst på telefon 08-789 41 20. Du kan också fråga oss på plats på kontoret/i receptionen. Rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig, men du måste meddela kontoret/receptionen om bytet du vill göra.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För barn och nybörjare går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas. Om du har förkunskaper kan du i mån av plats och med respektive lärares godkännande komma med senare, kontakta Kundtjänst eller kontoret om du vill göra en förfrågan.

Ändrade tider, lokaler eller lärare
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

Olycksfall och ätstörningar
Deltagare är olycksfallsförsäkrade under pågående kurs samt på väg till och från kursen. Vi har en policy vid ätstörning. Vid undervikt och tveksamhet om deltagares hälsa kommer vi att kräva ett friskintyg från läkare.

Fotografering i samband med föreställningar
Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar och lektioner för vår marknadsföring på webben och i tryck.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss. Uppgifterna kan i undantagsfall lämnas till kommunala/regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som finansierats med delvis offentliga medel. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med Balettakademien eller den avdelning inom Folkuniversitetet som anordnar cirkeln, kursen, utbildningen eller arrangemanget.

Parfymer och starka dofter
Tänk på att det finns många som är allergiska eller överkänsliga - undvik starka parfymer och sprejer! 

VANLIGA FRÅGOR BARN OCH UNGDOM

Måste barnen göra ett prov för att dansa på Balettakademien?
Nej, kurserna är öppna för alla barn från tre år som tycker att det är roligt att dansa.

Vilken åldersgrupp ska jag anmäla mitt barn till?
Barn som inte har dansat tidigare placeras i en grupp med jämnåriga och yngre. Då har nya barn fördel av att ha kommit lite längre i sin egen utveckling, vilket kompenserar för yngre deltagares förkunskaper. För de lite äldre barnen utgår man mer från förkunskaperna. Välj hellre en grupp där det snarare är lite för lätt första gången än tvärtom! Det är roligare att känna sig lite bättre än tvärtom. Visar det sig sedan att du har betydligt mer eller mindre förkunskaper än resten av gruppen får du hjälp att hitta en annan grupp som passar dig bättre. Nivåerna är riktlinjer och förkunskaperna kan komma att variera mellan grupperna.

Observera! Lämna barnets personuppgifter i anmälan. Under "Annan betalare" lämnar du dina egna uppgifter.

Kan man hoppa in i en kurs som redan har börjat?
För barn och nybörjare går det bra att i mån av plats starta under de tre första veckorna. Efter tredje veckan tar vi inte emot fler anmälningar så att gruppen får lugn och ro att utvecklas.

Hur går återanmälan till?
Barn och unga som har slutfört sin danskurs måste boka sig via vår hemsida eller via telefon för att få garanterad plats hos samma lärare nästa termin. Fråga din lärare om det är oklart vilken grupp du ska välja. Helt nya barn placeras in i tur och ordning där platser finns.

Hur gör jag om mitt barn inte vill fortsätta med sin danskurs?
För de yngsta deltagarna tillämpar vi våra anmälningsbestämmelser avseende att anmälan är bindande, på ett lite mjukare sätt. Ett litet barn kan inte föreställa sig allt vad det innebär med att dansa i grupp, och grunden för dans här hos oss är att det ska vara roligt! Det kan finnas olika skäl till varför det inte fungerar. Vänd dig till läraren, vår Kundtjänst eller oss på kontoret, vi hjälper dig gärna att försöka rätta till det som inte stämmer. Kan vi inte gemensamt hitta en bra lösning får man avboka. Avgift tas ut för de klasser som barnet har deltagit i samt en administrationsavgift.

Sen ankomst - varför är det så viktigt att komma i tid?
Att komma i tid är jätteviktigt, det vill vi betona av flera skäl. Försenad ankomst medför ett avbrott som bryter koncentrationen för de i gruppen som redan är på plats och osäkerhet hos de barn som kommer sent och värdefull lektionstid går till spillo.

Lektionstid?
Uppropet med närvarokollen i början av lektionen fyller en viktig del av gemenskap, gruppkänsla, glad stämning och ingår i lektionstiden. Det är viktigt att alla barn känner sig sedda och välkomna i gruppen. I lektionstiden ingår en avrundningstid för att nästa grupp ska hinna börja på utsatt tid.

Har jag bokat mitt barn till rätt nivå?
I början av terminsstart ansvarar dansläraren för att informera och flytta deltagare till en lämpligare nivå om det behövs. Dansläraren rekommenderar också deltagarna i slutet av varje termin vilken nivå deltagare skall välja till nästa termin. Läraren ansvarar för att flytta deltagare till en lämpligare grupp när det behövs. Det är väldigt viktigt med grunderna för att kunna utvecklas inom dans och vi är måna om att varje deltagare ska få ut det mesta möjliga av sina lektioner.

Får man titta på under lektionerna?
Föräldrar och anhöriga är välkomna att komma och titta första och sista gången på terminen. Vid övriga lektionstillfällen behöver barnen få vara för sig själva för att kunna fokusera på det som händer under lektionen. Undantag kan förekomma vad gäller första lektionen framförallt för de något äldre barnen, läraren avgör.

Var finns omklädningsrummen?
En trappa ner finns ett omklädningsrum för herrar och tre för damer samt ett mindre omklädningsrum för damer två trappor upp. Pappor hänvisas till herrarnas omklädningsrum med sina små döttrar som man gör på bassängbaden, då även äldre flickor/damer använder omklädningsrummen. Det går också att redan vara omklädd när man kommer.
Observera! För allas trivsel ber vi att omklädning inte sker i cafeterian eller i uppehållsrummen.

Vad ska jag ha på mig på Danslek och Balett?
Vi rekommenderar dansdräkt, trikåer för den som vill. Mjuka balettskor i skinn eller kanvas. Det går också bra med t-shirt eller linne och shorts eller trikåer. Mjuka balettskor i skinn eller kanvas. Håret bör främst av praktiska skäl vara uppsatt i knut eller liknande så att det inte faller ner i ansiktet. Inga stora smycken. Träningskläder och danskläder kan du hitta i stora klädbutiker.

Vad har man för kläder inom danstekniken Jazz eller Modernt?
Dansdräkt eller t-shirt och trikåer, jazzbyxor, sweatshirtbyxor eller dylikt. Tänk på att inte ha alltför stora kläder, det försvårar för läraren och dig själv att se hur rörelserna görs. Läraren informerar om vilken typ av skor som passar bäst, gymnastik- eller jazzteknikskor. Om gymnastikskor ska användas, vänligen tänk på att de ska ha sulor som inte lämnar märken på golven och att de är rena. Träningskläder och danskläder kan du hitta i stora klädbutiker.

Kläder för danstekniken Hip Hop/Street?
Här är det 'baggy' som gäller, t-shirt eller linne och byxor. Keps är också helrätt. På fötterna: rena sneakers med sulor som inte lämnar märken på golvet. Träningskläder och danskläder kan du hitta i stora klädbutiker.

Var kan jag hitta mina kvarglömda saker?
Kvarglömda saker - kläder, skor och dylikt läggs i korgarna som står en trappa ned vid hissen. Eventuella värdesaker tas om hand på kontoret, fråga efter dem i receptionen eller på kontoret. Tänk på att lärarna inte har möjlighet att ta hand om barnens saker. Tips! Märk dina barns saker!

Var kan jag parkera barnvagnen?
På gården framför entrén finns nu fyra stycken "barnvagnsgarage". Vänligen respektera att det inte är tillåtet av brandsäkerhetsskäl, att ta med vagnar i huset .

Var finns nödutgångar och utrymningsplaner?
Det finns två nödutgångar mot baksidan av huset och en från vår stora föreställningsstudio på gatuplan. Lärarna ansvarar för att ta hand om sina respektive grupper om skäl till utrymning skulle ske. Men det är bra att även ni föräldrar orienterar er om var nödutgångar finns. Information och utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan.

Om Balettakademien

Toggle module

Öppettider

Toggle module

Balettakademien Kundtjänst,
telefon 08-789 41 20

måndag-fredag 09.00-16.00

Kontoret
måndag-fredag 08.30-13.30

Receptionen, telefon 08-789 42 90
måndag-fredag 16.00-21.30
lördag 09.00-16.00
söndag 10.30-20.30

I vårt hus finns även

Toggle module

Kafe Arte - kafé på Balettakademien

Telefon: 08-16 61 47

Öppet onsdag-fredag kl. 13-18, lördag kl. 11-14. 

Telefon: 08-406 00 10
www.showstore.se

NAPRAPATERNA:
Leg.Naprapat Malin Flinck

Tfn.070-782 80 03
Naprapatenflinck@telia.com

Leg.Naprapat Anna Taube
Tfn . 070-588 73 63
Dansakuten@yahoo.se