Personal

Personal

Vi rekryterar lärare med hög kompetens och bred erfarenhet och erbjuder våra studenter impulser från det aktiva teaterlivet såväl nationellt som internationellt.