Om Folkuniversitetet
In English
Logga in
Sparade kurser (  )
Senioruniversitet, Pensionärsuniversitet

Senioruniversitet

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet, av pensionärer för pensionärer. Föreningar för pensionärs-/senioruniversitet - "Tredje ålderns universitet" - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna.

Sammanlagt är det ett 20-tal föreningar med över 20 000 medlemmar över hela landet som bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet. Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar.

 • Bollnäs senioruniversitet

  2010 firade Bollnäs senioruniversitet 10 år. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst neutral förening som är öppen för alla pensionärer. De erbjuder föreläsningar, kurser och studieresor för sina ca 200 medlemmar.

 • Borås - Senioruniversitetet

  En ideell förening som är öppen för alla. I samverkan med Folkuniversitetet erbjuder vi intressanta studiecirklar, föredrag och resor.

 • Falu Senioruniversitet

  Falu Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, studiebesök, studiecirklar m.m.   

 • Gotland - Senioruniversitetet

  Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet på Gotland. Föreningen är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt och religiöst obunden.

 • Gävle - Pensionärsuniversitetet

  Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka för våra 600 medlemmar.

 • Göteborg - Senioruniversitetet

  Göteborgs Senioruniversitet (GSU) startades 1984 och har till syfte att förmedla kunskap och ge stimulerande samvaro seniorer emellan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet /Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.

 • Halmstad - Pensionärsuniversitetet

  Bli medlem i Folkuniversitetets kursverksamhet för och av pensionärer i Halmstad!

 • Härnösands pensionärsuniversitet

  Härnösands pensionärsuniversitet (HPU) för Dig som har lust att lära även efter pensioneringen.

 • Jönköping - Senioruniversitetet

  Vi är en ideell förening – för seniorer av seniorer – som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

 • Kalmar Senioruniversitet

  Kalmar Senioruniversitet är en ideell förening, vars syfte är att anordna föreläsningar, studiecirklar, studiebesök mm.  Föreningen är öppen för alla, som fyllt 55 år, och som helt eller delvis lämnat yrkeslivet.

 • Karlstad - Pensionärsuniversitetet

  För pensionärer av pensionärer.

 • Kristianstad - Pensionärsuniversitetet

  Christianstads Pensionärsuniversitet (ChriPU) samarbetar med Folkuniversitetet i Kristianstad.

 • Kungsbacka Pensionärsuniversitet

  Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt, som vill förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer.

 • Linköping - Senioruniversitetet

  Vår förening är öppen för alla seniorer som fyllt 55 år. Vi vill erbjuda våra medlemmar stimulerande studiecirklar, intressanta föredrag, resor och konstvisningar - allt för att ha trevligt tillsammans och få nya kunskaper.

 • Lunds Senioruniversitet

  Senioruniversitetets höstprogram 2014 innehåller föreläsningar, studiebesök, utfärder och studiecirklar.

 • Motala - Senioruniversitetet

  Motala/Vadstena Senioruniversitet startade 2006 och har till syfte att förmedla kunskap i stimulerande samvaro seniorer emellan.

 • Nordvästra Skånes Senioruniversitet

  Nordvästra Skånes Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades i april 2013 och är till för dig som är 55+ eller uppbär pension av något slag.

 • Norrköping - Senioruniversitetet

  SeniorUniversitetet i Norrköping drivs som en förening och är öppen för alla kategorier seniorer i Norrköping med omnejd. SeniorUniversitetet är ideellt, fackligt och religiöst obundet och organisatoriskt knutet till Folkuniversitetet. Välkommen som medlem.

 • Norrbotten - NorrSen

  Välkommen till NorrSen -  Norrbottens senioruniversitet.

 • Skara senioruniversitet

  Vi är en ideellt och politiskt obunden förening, för seniorer i Skara med omnejd.

 • Skaraborgs Senioruniversitet

  Skaraborgs senioruniversitet ger möjlighet till stimulerande samvaro seniorer emellan. Föreningen erbjuder fördjupande föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Senioruniversitetet är en politiskt och religiöst obunden förening öppen för alla över 55 år.

 • Sollefteå - Senioruniversitetet

  Senioruniversitetet i Sollefteå är en kunskapsorganisation, politiskt och religiöst obunden, som förmedlar kunskap på akademisk nivå.

 • Stockholm - Senioruniversitetet

  Senioruniversitetet i Stockholm är en ideell förening som verkar genom frivilligamedlemsinsatser.  Vår idé är att erbjuda ett forum för studieintresserade pensionärer över 55 år som söker en studiegemenskap med likasinnade.

 • Sundsvall - Senioruniversitetet

  SUS är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden.

 • Umeå Pensionärsuniversitet

  Umeå Pensionärsuniversitet - UmPu - är öppet för alla som uppbär pension av något slag oavsett utbildning, tidigare yrkesverksamhet eller annat samt för maka/make eller sammanboende. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Bild: Börje Eriksson

 • Uppsala Senioruniversitet

  Folkuniversitetet och föreningen Uppsala Senioruniversitet inledde sitt samarbete hösten 1979. I dag har Uppsala Senioruniversitet ca 3000 medlemmar.

 • Varbergs Senioruniversitet

  Senioruniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt, som vill förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan seniorer.

 • Västerås Pensionärsuniversitet VPU

  VPU Västerås Pensionärsuniversitet är en ideell förening som erbjuder studiecirklar, föreläsningar och studieresor för aktiva pensionärer.

 • Växjö - Pensionärsuniversitetet

  För pensionärer av pensionärer. Pensionärsuniversitetet är öppet för alla kategorier pensionärer i Växjö med omnejd.

 • Örebro Senioruniversitet

  Örebro Senioruniversitet - ÖSU - är en ideellt och politiskt obunden förening för pensionärer som vill lära mer på ett enkelt och trevligt sätt, utan inslag av tentamina eller betyg.

 • Östersunds pensionärsuniversitet

  Östersunds pensionärsuniversitet (ÖPU) för Dig som har lust att lära även efter pensioneringen

 • Starta ett eget senioruniversitet

  Starta ett senioruniversitet på din ort!

© 2014 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.
Om webbplatsen Organisationsnummer