Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Projektet Swedex

Projektet Swedex

Läs mer om projektets historik och utveckling

Swedex är ett test i svenska som främmande språk. Detta test kan tas både i Sverige och i ett växande antal länder utanför Sverige. Swedex finns på tre nivåer, A2, B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala. Det är det enda internationella testet i svenska på dessa nivåer. Idag kan Swedextest tas i Tyskland, Polen, Österrike, Estland, Island, Bulgarien, Holland, Schweiz, Grekland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tjeckien, Ryssland, Serbien, Bosnien, Mexico, Uruguay, Argentina, Belgien, Irland, Italien, Japan, USA, Sudan och Finland. Totalt finns det över 70 centra utanför Sverige som erbjuder Swedextest.

Swedex har utvecklats i ett projekt inom Sokratesprogrammet Lingua 2 och har samfinansierats av EU-kommissionen. Projektet, som inleddes 2001 och avslutades i december 2003, samordnades av International Language Association, en organisation med stor kunskap om och erfarenhet av språktestning. Samarbete har ägt rum med experter på testning i tyska och engelska som främmande språk. Svenska partners i projektet var Folkuniversitetet och Svenska institutet.

Under arbetet med projektet tog man fram testformat, specifikationer och modelltest vilka används då man producerar nya test. Ansvarig för testproduktionen är Folkuniversitetet. De första testen lanserades i maj 2005. Antalet test har därefter ökat varje år och nya testcentra tillkommer ständigt.

Swedex relaterar till Europarådets nivåskalor liksom många andra examina i Europa. Därigenom blir Swedex-certifikatet gångbart i hela Europa.

Om Swedex

Toggle module

Röster om Swedex

Toggle module

"Ett Swedextest fyller minst två goda syften: Det stämmer av den studerandes utveckling. Det ger ett certifikat att visa upp för arbetsgivare. Jag har arbetat med Swedex i Japan och ser det som ett mycket väl fungerande test av studenternas kunskaper."

–Einar Korpus, professor i svenska vid
Osaka universitet 2010-2011

Toggle module
Facebook

Testledarutbildning

Toggle module