Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Anordna Swedex

Anordna Swedex

Information för institutioner och personersom vill anordna Swedex, anmäla provtillfälle eller bli testledare.

Krav för att bli testcenter

Institutionen ska ha erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk och ha tillgång till minst två utbildade testledare för Swedex. Det är också bra, men inte ett krav, att institutionen har erfarenhet av andra internationella examina i språk.

Det krävs att ansökande institution eller skola har ett gott renommé och att de personer som ska vara delaktiga i testningen är allmänt lämpliga.

Ansökande institution ska även bedömas vara marknadsmässigt bärkraftig t.ex. ekonomi och konkurrenssituation med redan befintliga testcenter.

Hur kan min institution bli ett testcenter för Swedex?

Man ansöker om licens hos Swedex. Ansökan skickas till testcenterswedex@folkuniversitetet.se eller skickas med post till:
Folkuniversitetet
Swedex
Box 2542
403 17 Göteborg
Sverige

Efter att ansökan har mottagits gör Swedex en granskning av inkomna handlingar, bedömning av ansökande part genom en utredning som bland annat berör referenstagande och ekonomiska förutsättningar för testverksamheten, t.ex. konkurrens med redan befintliga testcenter.

Swedex förbehåller sig rätten att bifalla eller neka ansökande part licens för Swedex på de grunder som Swedex själv bedömmer relevanta. Beslutet kan inte överklagas. Handlingstiden för ett licensärende är fyra veckor.

Ladda ner blankett för licensansökan (PDF)

 


Hur kan vi få information om testledarutbildningar?

Centrala testledarutbildningar annonseras på Swedex webbplats och i Swedex nyhetsbrev. Lokalt anordnade utbildningar utannonseras av den institution som anordnar utbildningen. Ibland sker detta också på Swedex webbplats.

Det är bara centralt utbildade testledare som kan hålla lokala testledarutbildningar.

Vilka centralt utbildade testledare finns det i mitt land?

Kontakta testcenterswedex@folkuniversitetet.se för information.

Finns det centralt fastställda avgifter för Swedextester?

Nej. Varje Swedexcenter bestämmer självt sina examensavgifter. Alla center betalar dock samma avgift för examensunderlagen.

Kostar det något att få en licens som testcenter för Swedex?

Ja. Man betalar en startavgift för att få licens. Sedan betalar man en årsavgift efter följande år. Kontakta testcenterswedex@folkuniversitetet.se för mer information.

Om Swedex

Toggle module

Röster om Swedex

Toggle module

"Ett Swedextest fyller minst två goda syften: Det stämmer av den studerandes utveckling. Det ger ett certifikat att visa upp för arbetsgivare. Jag har arbetat med Swedex i Japan och ser det som ett mycket väl fungerande test av studenternas kunskaper."

–Einar Korpus, professor i svenska vid
Osaka universitet 2010-2011

Toggle module
Facebook

Testledarutbildning

Toggle module