Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Vanliga frågor

Vanliga frågor

Frågor svar för dig som vill göra eller arrangera Swedex.

1. Vilka nivåer finns Swedex på?
2. Hur vet jag vilken språklig nivå jag befinner mig på?
3. Vad kan jag använda Swedex till?
4. Var ligger Swedex nivå i förhållande till det svenska sfi-provet?
5. Ger Swedex behörighet för att studera vid ett svenskt universitet?
6. Måste jag gå en viss kurs i svenska för att ta Swedex?
7. Hur kan jag förbereda mig för Swedex?
8. Var kan jag ta Swedex?
9. Hur gammal måste man vara för att få ta Swedex?
10. Hur långt före testet måste jag anmäla mig?
11. Vad kostar det att ta Swedex?
12. Hur anmäler jag mig till Swedex?
13. Vad ingår i Swedextestet?
14. Hur lång tid tar testet?
15. Är hjälmedel tillåtna?
16. Kan man göra om testet?
17. Hur bedöms provet?
18. Kan man bli godkänd även om man misslyckas på ett delprov?
19. Får jag ett certifikat?
20. Hur lång tid tar det innan jag får mitt certifikat?
21. Hur många timmar behöver jag studera för att uppnå en nivå inom GERS?

 

1. Vilka nivåer finns Swedex på?

Swedex finns idag på nivåerna A2, B1 och B2 enligt Europarådets nivåskala.

2. Hur vet jag vilken språklig nivå jag befinner mig på?

Du kan få en första uppfattning om din nivå genom Folkuniversitetets inplaceringstest i svenska där du själv kan pröva att värdera dina kunskaper.

3. Vad kan jag använda Swedex till?

Swedex är ett bevis på kunskaper i svenska på en nivå motsvarande A2, B1 eller B2 enligt Europarådets nivåskala. Det är ett användbart bevis om man t ex vill arbeta i Sverige, fortsätta sina studier i svenska eller följa utbildningar på svenska som inte kräver mer avancerade språkkunskaper. På baksidan av certifikaten finns beskrivet på svenska och engelska vad man kan på respektive nivå.

4. Var ligger Swedex nivå i förhållande till det svenska sfi-provet?

Swedex B1 motsvarar ungefär nivån för sfi, kurs D. En väsentlig skillnad är emellertid att sfi-provet testar att man klarat en specifik kurs medan Swedex testar allmänna kunskaper i svenska.

5. Ger Swedex behörighet för att studera vid ett svenskt universitet?

Nej, Swedex ger inte behörighet för universitetsstudier i svenska. Det finns ett särskilt prov i svenska för universitets- och högskolestudier: Tisus. Se www.nordiska.su.se/tisus. Nivån för Tisus motsvarar C1 på Europarådets nivåskala medan Swedex ännu bara finns på nivå B2.

6. Måste jag gå en viss kurs i svenska för att ta Swedex?

Nej. Swedex är ett fristående test i svenska. Det spelar med andra ord ingen roll var och hur du har lärt dig svenska.

7. Hur kan jag förbereda mig för Swedex?

Ett bra sätt är att gå en kurs i svenska på lämplig nivå. Det finns också ett modelltest på Swedex hemsida som ser ut som det riktiga provet. Titta på det så att du vet hur testet ser ut!

8. Var kan jag ta Swedex?

Swedex kan tas hos Folkuniversitetet i Sverige och på ca 70 platser utanför Sverige. Se lista över testcenter.

9. Hur gammal måste man vara för att få ta Swedex?

Man bör ha fyllt 14 år och inte ha svenska som modersmål. Om särskilda skäl finns, kan även yngre provdeltagare få ta Swedex. Det ansvariga Swedexcentret bör ansöka om detta hos Swedex i Göteborg.

10. Hur långt före testet måste jag anmäla mig?

Normalt ska man anmäla sig 5-6 veckor före provet. Man brukar kunna efteranmäla sig fram till en vecka före testet. Kontakta det testcenter där du vill ta Swedex för mer information.

11. Vad kostar det att ta Swedex?

Priset varierar mellan olika testcenter. Kontakta det testcenter där du vill göra testet för mer information.

12. Hur anmäler jag mig till Swedex?

Du anmäler dig till det testcenter där du vill göra Swedex. Se Testcenter för adresser till samtliga center i och utanför Sverige. Kopia på pass eller ID-kort skall bifogas med anmälan.

Ladda ner anmälningsblankett (PDF)

 

13. Vad ingår i Swedextestet?

Swedex prövar alla språkliga färdigheter. Följande delmoment ingår i testet:

  • Läsförståelse
  • Ord & grammatik
  • Hörförståelse
  • Skrivuppgift
  • Muntligt prov

14. Hur lång tid tar testet?

Swedex A2 tar ca 2 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). Den muntliga delen sker enligt särskilt schema och tar ca 8 minuter för varje person. Deltagarna testas en och en.

Swedex B1 tar ca 3 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). I den muntliga delen testas deltagarna i par enligt särskilt schema. Själva testet tar ca 15 minuter per par. Till detta kommer ca 15 minuters förberedelsetid.

Swedex B2 tar ca 3 timmar för de skriftliga delarna (inklusive paus). I den muntliga delen testas deltagarna i par enligt särskilt schema. Själva testet tar ca 20-25 minuter per par. Till detta kommer ca 15 minuters förberedelsetid.

15. Är hjälpmedel tillåtna?

Inga hjälpmedel är tillåtna vid testet.

16. Kan man göra om testet?

Ja, men man måste göra om hela testet, man kan inte göra om en enstaka del. Ny avgift tas ut.

17. Hur bedöms provet?

De skriftliga delarna på A2- respektive B1-nivå (läs- och hörförståelse, ord och grammatik, skrivuppgift) räknas samman vid bedömningen. Den muntliga delen bedöms för sig. Man måste klara minst 60% på såväl den skriftliga som den muntliga delen för att bli godkänd. Man får ett sammanfattande omdöme. Följande omdömen ges:

  • Mycket väl godkänd
  • Väl godkänd
  • Godkänd
  • Underkänd

För B2-provet gäller andra regler; här delas endast betygen Godkänd eller Underkänd ut. Swedex B2 består av fyra testdelar. På varje testdel kan man uppnå godkänd, uppnå minimigränsen eller bli underkänd.

För att bli godkänd på hela testet måste man ha uppnått godkäntgränsen på minst tre (3) testdelar och minimigränsen på max en (1) testdel. Det spelar ingen roll på vilken/vilka testdel(ar) man får godkänt eller uppnår minimigränsen.

Om man får underkänt på en testdel är testet i sin helhet underkänt. Om man blir underkänd, måste man göra om hela testet vi nästa testtillfälle.

18. Kan man bli godkänd även om man misslyckas på ett deltest?

Man måste bli godkänd på den muntliga delen (minst 60% ). Poängen på de skriftliga delarna (läsförståelse, ord och grammatik, hörförståelse samt skrivuppgiften) räknas ihop. Man måste ha minst 60% av totalpoängen för att bli godkänd. Man kan alltså misslyckas på något av delproven och ändå bli godkänd.

19. Får jag ett certifikat?

Den som blivit godkänd på Swedex får ett certifikat samt ett papper som visar resultatet på de olika deltesten. Den som inte klarat sig får uppgift om resultaten på deltesten.

20. Hur lång tid tar det innan jag får mitt certifikat?

Testdeltagarna bör få sina certifikat senast ca 6-7 veckor efter test.

21. Hur många timmar behöver jag studera för att uppnå en nivå inom GERS?

Ca 200 lekrtionstimmar krävs för varje nivå enligt forskning från University of Cambridge. Läs mer om forskningsresultaten här: 20. Läs mer här.

Vanliga frågor

Toggle module

Röster om Swedex

Toggle module

"Ett Swedextest fyller minst två goda syften: Det stämmer av den studerandes utveckling. Det ger ett certifikat att visa upp för arbetsgivare. Jag har arbetat med Swedex i Japan och ser det som ett mycket väl fungerande test av studenternas kunskaper."

–Einar Korpus, professor i svenska vid
Osaka universitet 2010-2011

Toggle module
Facebook

Testledarutbildning

Toggle module