Swedex: Swedish Examinations

Swedex lanseras på B2-nivå

Publicerad: 2011-03-10 15:35

25 mars 2011 lanseras Swedex på B2-nivå.

"Swedex är något unikt. Det är ett rent certifikatsprov som visar ens faktiska kompetens i svenska vid ett givet tillfälle ... B2-nivån borde vara jätteintressant för arbetsgivarna. Den nivån innebär att du är en självständig språkanvändare."

- Karl Lindemalm, Swedex utvecklingsgrupp

Swedex på B2-nivå

25 mars 2011 lanseras Swedex B2 då de första provtillfällena på B2-nivå hålls vid Folkuniversitetet i Göteborg och Stockholm.

Syftet med provet är att certifiera att testtagaren har språkkunskaper i svenska på motsvarande B2-nivån enligt Europarådets nvivåskala för språk, Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR). Swedex B2 är ett kriterierelaterat prov där testtagarens allmänna språkförmåga bedöms och har tagits fram efter önskemål framför allt från utlandet om ett svenskt språktest på högre nivå. B2-certifikatet, som länge har varit efterfrågat, är värdefullt för exempelvis den som söker att arbete där kunskaper i svenska språket efterfrågas.

Önskar du göra Swedex på B2-nivå? Kontakta ditt lokala testcenter för mer information!

Läs mer om Swedex B2:
"Ökade möjligheter med språkcertifikat i svenska" (Folkuniversitetets tidskrift 2010:2, s. 16-17)

Senaste nyheterna

Nyskapande och utmanande

Läs artikeln Nyskapande och utmanande språktest, skriven av Swedex medarbetare Andreas Åhs och publicerad i boken Mellan bildning och utbildning (2011).

Senaste nyheterna