Swedex: Swedish Examinations

Catatik nytt testcenter för Swedex

Publicerad: 2012-03-18 18:52

Vi välkomnar Catatik som nytt testcenter för Swedex. Catatik arbetar bland annat med att utbilda callcenterpersonal åt företaget Samres AB i Chisinau i Moldavien. Till Samres AB kan man bli kopplad om man beställer färdtjänst i Sverige. Vad som betraktas som ett lågstatusjobb här är i Moldavien både populärt och relativt välavlönat.

Läs mer om det svenska callcentret i Moldavien och Lars Bokander från Catatik i 2011 års juninummer av Språktidningenhttp://www.spraktidningen.se/artiklar/2011/06/svensk-fardtjanst-gar-moldavien 

Senaste nyheterna

Nyskapande och utmanande

Läs artikeln Nyskapande och utmanande språktest, skriven av Swedex medarbetare Andreas Åhs och publicerad i boken Mellan bildning och utbildning (2011).

Senaste nyheterna