Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Tolkning

Tolkutbildning

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Nu kan du gå en tolkutbildning och läsa till kontakttolk på Folkuniversitetet. Handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet. Kurserna innehåller även realia, språkhandledning och rollspel.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Kurser i Tolkning (53)

Alla Hela Sverige
 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 5 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 1535kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:15
  Sö 09:00-15:15

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen är en obligatorisk förberedande introduktion för dig som vill fortsätta läsa våra delkurser inom tolkutbildning men inte har någon tidigare erfarenhet som tolk. Utöver ditt modersmål talar du svenska på minst B1-B2 nivå. Läs mer Kursen ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 2 apr 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Läs mer Studieplan - 1. Samhällets tolkservice, organisation ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 28 maj 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Läs mer Studieplan - 1. Samhällets tolkservice, organisation ...

 • Tolkutbildning Juridik för tolkar

  Datum: 17 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Juridik för tolkar

  Läs mer Målet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i juridisk terminologi. - Vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationer i rättsliga sammanhang. - Innehåll - 1. Statsförvaltningen och lagstiftningsförfarandet. ...

 • Tolkutbildning Samhällstolkning

  Datum: 29 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Samhällstolkning

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkringstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga ...

 • Tolkutbildning Sjukvårdstolkning

  Datum: 2 feb 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Sjukvårdstolkning

  Läs mer - Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. - Kursen ger dig grundläggande realia- och terminologikunskaper ino m området ...

 • Tolkutbildning - asyltolkning

  Datum: 13 feb 2016

  Plats: Lund

  Pris: 1995kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-16:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 3

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - asyltolkning

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom asyltolkning. Du måste ha gått vår obligatoriska introduktionsutbildning för att kunna delta i denna kurs. Läs mer Mål Att ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för ...

 • Tolkutbildning - Asyltolkning

  Datum: 4 feb 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 1995kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Asyltolkning

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom asyltolkning. Du måste ha gått vår obligatoriska introduktionsutbildning för att kunna delta i denna kurs. Läs mer Mål Att ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för ...

 • Tolkutbildning - Asyltolkning NYHET!

  Datum: 24 feb 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 2175kr

  Mer info

  Tid: On 18:00-21:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Asyltolkning NYHET!

  Syftet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen. Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik. Träna deltagarnas ...

 • Tolkutbildning - Introduktion NYHET!

  Datum: 13 feb 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 1200kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:00
  Sö 09:00-15:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Introduktion NYHET!

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. För att kunna ansöka om auktorisation via kammarkollegiet ...

 • Tolkutbildning - Introduktion NYHET!

  Datum: 20 feb 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 1200kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:00
  Sö 09:00-15:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Introduktion NYHET!

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. För att kunna ansöka om auktorisation via kammarkollegiet ...

 • Tolkutbildning - Juridikens grunder

  Datum: 14 maj 2016

  Plats: Jönköping

  Pris: 1950kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Juridikens grunder

  Läs mer Ge dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder för tolkning, först och främst, i domstolsförhandlingar samt hos polis- och åklagarmyndigheten i samband med brottsutredningar. - Ge dig grundläggande kunskaper ...

 • Tolkutbildning - Juridik för tolkar

  Datum: Prel. v.9-10

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Juridik för tolkar

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer Kursen ger dig grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och domstolsväsendet ...

 • Tolkutbildning - Juridik för tolkar NYHET!

  Datum: 18 apr 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 2750kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Juridik för tolkar NYHET!

  Målet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i juridisk terminologi. Detta genom att vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationer i rättsliga sammanhang. Läs mer Kursinnehåll - Statsförvaltningen ...

 • Tolkutbildning - Rättstolkning

  Datum: Prel. v.8-10

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Rättstolkning

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer - Ge dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder ...

 • Tolkutbildning - Samhällstolkningskurs

  Datum: Prel. v.8-10

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Samhällstolkningskurs

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer Kursen ger dig kunskaper som behövs för social- och försäkringstolkningar. Du ...

 • Tolkutbildning - Samhällstolkning NYHET!

  Datum: 13 apr 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 2550kr

  Mer info

  Tid: On 18:00-21:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 7

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Samhällstolkning NYHET!

  Kursen ger tolken de kunskaper som behövs för social- och försäkringstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga ...

 • Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning

  Datum: Prel. v.8-10

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: On 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade ...

 • Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning

  Datum: 12 mar 2016

  Plats: Jönköping

  Pris: 1950kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning

  Läs mer Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. Kursen ger dig grundläggande realia- och terminologikunskaper inom området ...

 • Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning NYHET!

  Datum: 22 feb 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 2750kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning NYHET!

  Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet. Läs mer Kursinnehåll - Kursen ger dig grundläggande realia- och terminologikunskaper inom området (kroppens anatomi och fysiologi, de ...

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer