Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Tolkning

Tolkutbildning

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Nu kan du gå en tolkutbildning och läsa till kontakttolk på Folkuniversitetet. Handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet. Kurserna innehåller även realia, språkhandledning och rollspel.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Kurser i Tolkning (29)

Alla Hela Sverige
 • Juridik för tolkar I

  Datum: 29 okt 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: To 17:00-20:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Juridik för tolkar I

  Läs mer Kursen ger tolken grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och domstolsväsendet samt i juridisk terminologi på svenska. Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla ...

 • Kontakttolk

  Datum:

  Plats: Norrköping

  Pris:

  Mer info

  Tid:

  Lärare:

  Antal veckor:

  Platser kvar:

  Kontakttolk

  Att arbeta med tolkarbete är långt ifrån att bara kunna minst två språk, utan innebär även att ha insikt och kunskaper kring de ämnen samtalet kretsar. Att arbeta som kontakttolk innebär att tolka mellan individ och myndigheter eller annan offentlig ...

 • Migrations- och Asyltolkning

  Datum: 17 nov 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Migrations- och Asyltolkning

  Lär dig tolka i asyl- och migrationsärenden! Läs mer Syfte: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen - · Behandla frågor kring ...

 • Orienteringskurs för blivande tolkar

  Datum: 20 nov 2015

  Plats: Göteborg

  Pris: 1500kr

  Mer info

  Tid: Fr 10:00-16:00
  Sö 10:00-16:00

  Lärare: Alexander Petrovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Orienteringskurs för blivande tolkar

  Läs mer - Vill du ha ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete? Tycker du att det är roligt med språk och vill överbrygga språkbarriärer mellan människor? Och vill du hela tiden lära dig nya saker? Då kan tolkyrket passa dig! - Som ...

 • Rättstolkning II

  Datum: 19 nov 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: To 17:00-20:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Rättstolkning II

  Lär dig tolka juridik och rättstolkning! Denna kurs hette tidigare Rättstolkning. Läs mer - Ge dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder  för tolkning, först och främst, i domstolsförhandlingar  samt hos ...

 • Samhällstolkning

  Datum: 22 sep 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Samhällstolkning

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkring och arbetsmarknadstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas ...

 • Samhällstolkning - INTENSIV!

  Datum: 1 nov 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Sö 09:30-16:30

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 4

  Platser kvar:

  Samhällstolkning - INTENSIV!

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkring och arbetsmarknadstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas ...

 • Sjukvårdstolkning

  Datum: 17 nov 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Sjukvårdstolkning

  Grundläggande kunskaper för att tolka i sjukvården! Läs mer - Kursen ger tolken grundläggande realia- och terminologikunskaper inom området (kroppens anatomi och fysiologi, de vanligaste sjukdomarna, olika behandlingssätt och undersökningsmetoder ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 31 okt 2015

  Plats: Lund

  Pris: 1435kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:15
  Sö 09:00-15:15

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Kurstid: lördag och söndag kl 09.00-15:15 - Lunch ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 5 sep 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 1435kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:15
  Sö 09:00-15:15

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Kurstid: lördag och söndag kl 09.00-15.15 Lunch ...

 • Tolkutbildning - asyltolkning

  Datum: 3 sep 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 1895kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - asyltolkning

  Läs mer Syfte med kursen är att: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen. - · Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik. ...

 • Tolkutbildning - juridik för tolkar

  Datum: 27 okt 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 2550kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - juridik för tolkar

  Läs mer Målet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i juridisk terminologi. - Vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationer i rättsliga sammanhang. - Innehåll - 1. Statsförvaltningen och lagstiftningsförfarandet. ...

 • Tolkutbildning - Juridik - påbyggnad

  Datum: 24 okt 2015

  Plats: Jönköping

  Pris: 1950kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-17:00
  Lö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Juridik - påbyggnad

  Läs mer Ge dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder för tolkning, först och främst, i domstolsförhandlingar samt hos polis- och åklagarmyndigheten i samband med brottsutredningar. - Ge dig grundläggande kunskaper ...

 • Tolkutbildning - Rättstolkning

  Datum: Prel. v.47-49

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: Må 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Rättstolkning

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer - Ge dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder ...

 • Tolkutbildning - samhällstolkning

  Datum: 15 okt 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 2550kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 7

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - samhällstolkning

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkringstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga ...

 • Tolkutbildning - sjukvårdstolkning

  Datum: 1 sep 2015

  Plats: Malmö

  Pris: 2550kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - sjukvårdstolkning

  Läs mer - Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. - Kursen ger dig grundläggande realia- och terminologikunskaper ino m området ...

 • Tolkutbildning - Vardagsjuridik

  Datum: Prel. v.47-49

  Plats: Helsingborg

  Pris: 2125kr

  Mer info

  Tid: On 18:00-21:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 10

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Vardagsjuridik

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer Kursen ger dig grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och domstolsväsendet ...

 • Tolkutbildning, Asyltolkning

  Datum: 21 nov 2015

  Plats: Jönköping

  Pris: 1950kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-17:00
  Lö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00
  Sö 08:30-17:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Tolkutbildning, Asyltolkning

  Läs mer Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. - Syfte: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under ...

 • Tolkutbildning, Introduktion

  Datum: 17 okt 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning, Introduktion

  Vad innebär det att yrkesmässigt arbeta med tolkning! Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. ...

 • Tolkutbildning, Introduktion

  Datum: 12 sep 2015

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning, Introduktion

  Vad innebär det att yrkesmässigt arbeta med tolkning! Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. ...

Språk

Toggle module

Hitta din kursnivå

Toggle module

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer