Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Tolkning

Tolkutbildning

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Nu kan du gå en tolkutbildning och läsa till kontakttolk på Folkuniversitetet. Handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet. Kurserna innehåller även realia, språkhandledning och rollspel.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Kurser i Tolkning (46)

Alla Hela Sverige
 • Juridik för tolkar

  Datum: 3 mar 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: To 17:00-20:00

  Lärare: Mohammed Chahrour

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Juridik för tolkar

  Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen. Läs mer Kursen ger tolken grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och ...

 • Juridik för tolkar - NYHET!

  Datum: 7 maj 2016

  Plats: Växjö

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-15:30
  Lö 08:30-15:30
  Sö 08:30-17:00
  Sö 08:30-15:30

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Juridik för tolkar - NYHET!

  Läs mer Kursen ger tolken grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och domstolsväsendet samt i juridisk terminologi på svenska. Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla ...

 • Kontakttolk

  Datum:

  Plats: Norrköping

  Pris:

  Mer info

  Tid:

  Lärare:

  Antal veckor:

  Platser kvar:

  Kontakttolk

  Att arbeta med tolkarbete är långt ifrån att bara kunna minst två språk, utan innebär även att ha insikt och kunskaper kring de ämnen samtalet kretsar. Att arbeta som kontakttolk innebär att tolka mellan individ och myndigheter eller annan offentlig ...

 • Migrations- och asyltolkning

  Datum: 5 apr 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare: Mohammed Chahrour

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Migrations- och asyltolkning

  Lär dig tolka i asyl- och migrationsärenden! Läs mer Syfte: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen - · Behandla frågor kring ...

 • Migrations- och Asyltolkning - NYHET!

  Datum: 4 maj 2016

  Plats: Växjö

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: On 17:00-20:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Migrations- och Asyltolkning - NYHET!

  Lär dig tolka i asyl- och migrationsärenden! Läs mer Syfte: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen - · Behandla frågor kring ...

 • Rättstolkning

  Datum: 22 mar 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare:

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Rättstolkning

  Lär dig tolka juridik och rättstolkning! Läs mer Kursen ger dig fördjupade kunskaper i såväl straffrätten som processrättens grunder  för tolkning, först och främst, i domstolsförhandlingar  samt hos polis- och åklagarmyndigheten i samband ...

 • Samhällstolkning-NYHET!

  Datum: 16 apr 2016

  Plats: Växjö

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Lö 08:30-15:30
  Lö 08:30-15:30
  Sö 08:30-15:30
  Sö 08:30-15:30

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 2

  Platser kvar:

  Samhällstolkning-NYHET!

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkring och arbetsmarknadstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas ...

 • Sjukvårdstolkning

  Datum: 1 mar 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: Ti 17:00-20:00

  Lärare: Mohammed Chahrour

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Sjukvårdstolkning

  Grundläggande kunskaper för att tolka i sjukvården! Läs mer - Kursen ger tolken grundläggande realia- och terminologikunskaper inom området (kroppens anatomi och fysiologi, de vanligaste sjukdomarna, olika behandlingssätt och undersökningsmetoder ...

 • Sjukvårdstolkning - NYHET!

  Datum: 24 feb 2016

  Plats: Växjö

  Pris: 2400kr

  Mer info

  Tid: On 17:00-20:00

  Lärare: Mladenka Djukic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Sjukvårdstolkning - NYHET!

  Grundläggande kunskaper för att tolka i sjukvården! Läs mer - Kursen ger tolken grundläggande realia- och terminologikunskaper inom området (kroppens anatomi och fysiologi, de vanligaste sjukdomarna, olika behandlingssätt och undersökningsmetoder ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 6 feb 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Läs mer Studieplan - 1. Samhällets tolkservice, organisation ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 2 apr 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Läs mer Studieplan - 1. Samhällets tolkservice, organisation ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 28 maj 2016

  Plats: Kristianstad

  Pris: 1300kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:30-16:00
  Sö 09:30-16:00

  Lärare: Stojan Beljkas

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Läs mer Studieplan - 1. Samhällets tolkservice, organisation ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 2 apr 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 1535kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:15
  Sö 09:00-15:15

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Kurstid: lördag och söndag kl 09.00-14.30. Lunch ...

 • Tolkutbildning introduktion

  Datum: 5 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 1535kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-15:15
  Sö 09:00-15:15

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 1

  Platser kvar:

  Tolkutbildning introduktion

  Läs mer Kursen ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik. Kurstid: lördag och söndag kl 09.00-14.30. Lunch ...

 • Tolkutbildning Juridik för tolkar

  Datum: 17 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Juridik för tolkar

  Läs mer Målet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i juridisk terminologi. - Vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationer i rättsliga sammanhang. - Innehåll - 1. Statsförvaltningen och lagstiftningsförfarandet. ...

 • Tolkutbildning Samhällstolkning

  Datum: 29 mar 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Samhällstolkning

  Läs mer Kursen ger tolken kunskaper som behövs för social- och försäkringstolkningar. Du lär dig terminologi på svenska. - Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla deltagarnas tolkningsförmåga ...

 • Tolkutbildning Sjukvårdstolkning

  Datum: 2 feb 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 2650kr

  Mer info

  Tid: Ti 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 8

  Platser kvar:

  Tolkutbildning Sjukvårdstolkning

  Läs mer - Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. - Kursen ger dig grundläggande realia- och terminologikunskaper ino m området ...

 • Tolkutbildning - asyltolkning

  Datum: 13 feb 2016

  Plats: Lund

  Pris: 1995kr

  Mer info

  Tid: Lö 09:00-16:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 3

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - asyltolkning

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom asyltolkning. Du måste ha gått vår obligatoriska introduktionsutbildning för att kunna delta i denna kurs. Läs mer Mål Att ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för ...

 • Tolkutbildning - Asyltolkning

  Datum: 4 feb 2016

  Plats: Malmö

  Pris: 1995kr

  Mer info

  Tid: To 18:00-21:00

  Lärare: Zoran Vujovic

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Asyltolkning

  Läs mer Syfte med kursen är att: - · Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen. - · Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik. ...

 • Tolkutbildning - Asyltolkning NYHET!

  Datum: 24 feb 2016

  Plats: Södertälje

  Pris: 2175kr

  Mer info

  Tid: On 18:00-21:00

  Lärare: Nabil Barkino

  Antal veckor: 6

  Platser kvar:

  Tolkutbildning - Asyltolkning NYHET!

  Syftet med kursen är att ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen. Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik. Träna deltagarnas ...

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer