Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search
Du är här:

Everyday Swedish for Asylum Seekers - Beginners

This is a course for absolute beginners. The course focuses on oral communication. You will learn simple, everyday Swedish.

This course is for people who do not know any Swedish.

You are either an asylum seeker or have been granted a residence permit, but are still living in reception accommodation. The course is free. You must state your LMA number when you enroll. Please bring your LMA card to the first lesson. To enroll, press the green “boka kursen nu” button and then select “use the English booking form”. You can then enter your personal details and your LMA number.

Course goal
You will learn the basics of Swedish. The goal is that you will be able to make yourself understood (and will be able to understand others) in everyday situations. Examples include: saying “hello”; shopping; and giving and asking for simple information.

Required knowledge
To take this course, you do not need to know any Swedish. However, you must know the Latin alphabet.

Methodology

  • We practice all language skills – speaking, reading, listening and writing.
  • The focus is on oral communication.
  • Teaching is in Swedish.
  • You take an active part in the lessons.
  • Exercises in pairs and small groups are an important part of the course. You will have maximum opportunity to use the language.
  • Between lessons, you need to study at home.
  • Your teacher will continuously help you to assess your progress.

Course literature
You will receive course literature from your teacher.

Information in Swedish

Det här är en nybörjarkurs. Kursen fokuserar på muntlig kommunikation och du får lära dig enkel vardagssvenska.

Den här kursen är för dig som inte har några kunskaper i svenska. Antingen är du asylsökande eller har fått uppehållstillstånd men bor kvar i ett anläggningsboende. Kursen är gratis. Du måste ange ditt LMA-nummer vid anmälan. Ta med ditt LMA-kort till första lektionen.

För att anmäla dig trycker du på den gröna knappen ”boka kursen nu” och sen väljer du ”use the English booking form” för att kunna skriva in dina personuppgifter och ditt LMA-nummer.

Kursens mål
Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer, t.ex. när man hälsar på någon, handlar, ger och ber om enkla upplysningar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper i svenska krävs. Du behöver dock kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Förkunskaper

Den här kursen är för dig som är asylsökande och som kan lite svenska. Du behöver kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs.

Utbildningsplan

- Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva.
- Fokus ligger på muntlig kommunikation.
- Undervisning sker på svenska.
- Du deltar aktivt på lektionerna.
- Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.
- Du beöver studera hemma mellan träffarna.
- Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt.

Kurslitteratur:
Du får kurslitteratur av din lärare.

Kursledare

Wendela Engeliv

Kontaktinformation:

Johanna Lundberg

johanna.lundberg@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Bokning

Toggle module
Plats: Drottninggatan 10, 80320 GÄVLE
Startdatum: Löpande kursstart
Slutdatum:
Antal veckor: 4
Tid:
Studietimmar: 40
Sammankomster: 10
Arrangemangsnr: 891020
Platser kvar: Ja
Pris:

Karta

Toggle module

Folkuniversitetet Gävle

Drottninggatan 10, 80320 GÄVLE

Toggle module
Testa din språknivå

Hitta din kursnivå

Toggle module

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Praktiska studietips

Toggle module
Studietips för språkstudier

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer