Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska A1 del 1 Swedish for beginners thru Skype

Svenska A1 del 1 Swedish for beginners thru Skype

Take the opportunity to study Swedish thru Skype in very small groups - maximum of eight participants per group. The aim of the course is to enable students to communicate in common everyday situations. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction.

If you have no previous knowledge of Swedish then this beginner’s course, running two times a week for eight weeks, is suitable for you. Between lessons you are expected to do a couple of hours of homework. The level is divided into Part 1 and Part 2.

Vill du lära dig svenska i ett lugnare tempo? På denna kurs studerar du två dagar i veckan (dag- eller kvällstid) under åtta veckor. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vi ägnar mycket tid åt att träna och förstå enkel vardagssvenska. Nivån är indelad i del 1 och del 2.


Vem kan gå kursen?


Inga förkunskaper krävs. Om du är osäker på din nivå rekommenderar vi att du gör ett språktest.


Mål


Målet är att du, efter A1 del 1 och 2, ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer. Till exempel presentera dig, beställa mat på ett kafé eller ta emot enkla upplysningar.


Kursinnehåll


Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva

  • Fokus ligger på muntlig kommunikation
  • Undervisningen sker på svenska
  • Du deltar aktivt på lektionerna
  • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
  • Du behöver lägga ner ett par timmars hemarbete inför varje lektion
  • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt

Kursupplägg


Kursen går två gånger i veckan under 8 veckor. Totalt 30 studietimmar. Räkna med några timmars hemarbete. Gruppundervisning, max 8 deltagare. Vår lärare kommer att vara mellan den 22 December 2017 och den 7 Januari 2018.


Litteratur/Material


Rivstart A1 + A2 Textbok ISBN: 9789127434202 och övningsbok ISBN: 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart, du behöver en tvåspråkig ordbok. Deltagare som studerar hos oss får 5 % rabatt då dom handlar litteraturen hos Bokus (www.bokus.com). Deltagare/elever ska när den handlar använda kampanjkoden funi5 för att få del av rabatten.


Fortsättningsmöjligheter


Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.


Kursintyg


Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.


Övrig information


För att undervisningen ska fungera så problemfritt som möjligt måste ni innan kursstart ha: Bredbandsuppkoppling (1024 kbs eller högre), Skype (laddas ner från länken nedan), Headset om inte mikrofon är inbyggd samt webbcamera. Vi ber er kontrollera att ni använder den senaste versionen av Skype och att ni under lektionerna är ensamma i rummet.När din kurs närmar sig sitt slut kommer det att skickas en kursutvärdering till din mailadress. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät då din åsikt är mycket viktig för oss. Tack på förhand! Vi erbjuder ytterligare ett tiotal språkkurser via skype.


Who can take the course?


No experience required. If you are unsure of your level, we recommend you take a placement test (språktest).


Goal


The goal is that after A1 Parts 1 and 2, you should be able to make yourself understood and to understand others, in various everyday situations. For example, introduce yourself, order food in a café or receive simple information.


Contents


Teaching is as far as possible in Swedish. We work with partner exercises, listening comprehension and conversation. You may include learning:

  • Alphabet, numerals and clock
  • Useful phrases in order for you to be able to shop, talk on the phone and order food in a restaurant.
  • Grammar: a main clause, the presentation of verb conjugation and time forms, indefinite and definite form singular and plural, personal, possessive, relative pronouns
  • Swedish language, melody and rhythm

Course structure


This course runs two times a week for 8 weeks. A total of 30 study hours. Expect a few hours of homework. Group instruction, maximum 8 participants. Our teacher will be on holiday beween December 22nd 2017 and January 7th 2018.


Literature/Material


Rivstart A1 + A2 Textbook ISBN: 9789127434202 and Exercise ISBN: 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Answers and Web exercises of the book are on www.nok.se / Rivstart, you need a bilingual dictionary. You can buy the book from Bokus (www.bokus.se). You dont need a swedish personal number. You also get 5% discount when you order your book on www.bokus.se and study with us. Students / pupils should use the promotion code: funi5 to receive the discount.


Continued Opportunities


We offer advanced courses to all current courses. Our ambition is that you should get the same time, teachers and local on your course as you had before.


Course Certificates


If required, we write like a certificate of attendance for this course at the 75 percent attendance.


Other information


For teaching to work as smoothly as possible, you must have before the course begins: Broadband (1024 kbs or higher), Skype (downloaded from link below), headset and webcam. We ask you to please check that you are using the latest version of Skype. Please also test that everything works before the course starts. And during the course, please make sure that you are alone in the room.When your course of study is nearing the end you will be sent a course evaluation to your email address. We would like you took the time and responded to the survey since your opinion is very important to us. Thanks in advance! We offer a lot of other language courses via Skype.

Länkar

Kursledare

Timea Taraba
Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Bokning

Kursstart
30 jan 2018
Slutdatum
20 mar 2018
Antal veckor
8 veckor
Tider
Ti 19:30 - 21:00
To 19:30 - 21:00
Studietimmar
30
Tillfällen
15 st
Arr nr.
922108
Platser kvar
Fåtal
Pris
3 475 kr