Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny

Sök kurser och utbildningar

Toggle course search
Du är här:

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är utbildningen för dig som behöver professionell coachkompetens. Som coach hjälper du andra att växa och utvecklas och bidrar på så sätt till att människor och grupper presterar och mår bättre. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver professionell coachkompetens. För dig som redan arbetar med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål.

Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Innehåll
Utbildningen består av fyra olika delkurser som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: 11 så kallade kärnkompetenser och etiska regler. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning i coachning.

Första träffen
Det är viktigt att coachen har god kännedom om coachingen som metod. I detta block tar vi del av coachingens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar samt ett professionellt förhållningssätt. Helt avgörande för hur coachen lyckas i sin kommunikation är dennes förmåga att skapa en relation med personen hon/han ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. I detta block tränar vi praktiskt på tydlighet och närvaro. Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att förhålla sig till förändringar och vi går igenom verktyg för detta.

Andra träffen
Coaching bygger till stor del på förmågan att kunna lyssna aktivt, skapa motivation och att ställa kraftfulla och utvecklande frågor. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får deltagaren möjlighet att träna på just detta. Utveckling och förändring är levande processer som med hjälp av coaching kan ske på ett medvetet sätt. Kunskap om utveckling och förändring är viktiga komponenter för att coachen ska kunna stödja processen. Här praktiserar vi verktyg för att stödja en hållbar förändring.

Tredje träffen
Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachingen som leder till lärande och konkreta resultat. Att hantera så väl framgång som motgång är en del i ett coachmöte – och det är viktigt att coachen har verktyg för att hantera detta.

Fjärde träffen
Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete samt uppcoachning. Under examensarbetet och uppcochningen får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen och praktiskt uppvisa sina färdigheter i coaching.

Lärare
Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal.

Tider
Utbildningen Diplomerad Coach omfattar 90 studietimmar vilket motsvarar 67,5 klocktimmar varav 60 klocktimmar är lärarledd undervisning och 7,5 klocktimmar är obligatorisk extern coachning. Utbildningen pågår under 8 heldagar, kl. 09:00-17:30
Kursdatum:
14-15 sep (tors-fre)

28-29 sep (tors-fre)
19-20 okt (tors-fre)

9-10 nov(tors-fre).

Litteratur och material
Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Intyg och diplom
Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som har varit närvarande minst 75 procent av tiden i varje delkurs och förutsatt att hela avgiften är betald. För att få sitt diplom måste man ha deltagit vid samtliga tillfällen (eftersom det är så få utbildningsdagar och innehållet bygger på de tidigare lektionerna och praktisk färdighetsträning). Efter genomförd utbildning och godkänt projektarbete får du ett diplom. Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag erbjuds du att ta igen dessa dagar i annan grupp (kan ske på annan ort). Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med), telefoncoaching med andra kursdeltagare samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal- för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig. så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Kursavgift
Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler.

Avbokning fram till 14 dagar före kursstart – ingen avgift Från och med 14 dagar före kursstart, men efter att din lagstadgade ångerrätt förfallit, utgår en avbokningsavgift på 10% av kursavgiften.
•Besked om kursstart ges så fort utbildningen är startklar (dvs minimiantal deltagare är uppnått) dock senast en vecka före startdatum.
•Om kursen startat och din lagstadgade ångerrätt fortfarande gäller är det möjligt att avboka och få pengar tillbaka. Du får dock betala för de tillfällen du medverkat på.
•Om kursen startat och din ångerrätt inte längre gäller är det ej möjligt att avboka och få pengar tillbaka. Undantag gäller vid sjukdom styrkt av läkarintyg (då får man tillbaka pengar from den dag läkarintyget gäller), flytt från orten eller förändrade arbetsförhållanden som inte kunde förutses när kursen bokades (ska också styrkas med intyg från arbetsgivaren). För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta Folkuniversitetet inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast.

Certifiering hos ICF
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning samt blivit godkänt på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Citat från tidigare deltagare
"Jag kan varmt rekommendera Coachutbildningen! Mycket lärorikt med bra balans mellan teori/praktik. Mycket engagerade lärare med stor kunskap inom området som lever som de lär: Coachande!. Dessa kompletterade varandra på ett bra sätt och gav mycket värdefulla synpunkter under utbildningstiden. Kombinationen av teori- praktik , egna studier mm var bra! Och …icke att förglömma – Jag hade jättekul!" "En otroligt givande utbildning med bra balans mellan teori och praktik i en härlig atmosfär. Kunniga och inspirerade lärare som kompletterar varandra väl, och engagerade kursdeltagare. Jag kan varmt rekommendera kursen till alla som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt men även för personlig utveckling."

"Fick ut mycket mer än jag förväntat mig! Fantastiskt resultat!"

"Jag visste att jag skulle gå en coachkurs, men att det också skulle innebära personlig utveckling tänkte jag inte på när jag anmälde mig."

"En mycket bra utbildning. Bra balans mellan teori/ praktik. Realistiska krav/mål. Mycket engagerade lärare som kompletterade varandra på ett mycket bra sätt! STORT TACK!"

Kontaktinformation:

Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Bokning

Toggle module
Plats: Smedjegatan 9-11, 72213 VÄSTERÅS
Startdatum: 14 sep 2017
Slutdatum:
Tid kvar till startdatum: 139 dagar
Antal veckor:
Tid: To 09:00-17:30
Fr 09:00-17:30
Studietimmar: 90
Sammankomster: 8
Arrangemangsnr: 872154
Platser kvar: Ja
Pris: 24375kr

Karta

Toggle module

Smedjegatan

Smedjegatan 9-11, 72213 VÄSTERÅS

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer