Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är utbildningen för dig som behöver professionell coachkompetens. Som coach hjälper du andra att växa och utvecklas och bidrar på så sätt till att människor och grupper presterar och mår bättre. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF, då utbildningen motsvarar deras ACC nivå (Associate Certified Coach).

Utbildningen vänder sig till dig som behöver professionell coachkompetens. För dig som redan arbetar med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål.

Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

Utbildningens mål
Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Innehåll
Utbildningen består av fyra olika delkurser som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: 11 så kallade kärnkompetenser och etiska regler. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning i coachning.

Första träffen
Det är viktigt att coachen har god kännedom om coachingen som metod. I detta block tar vi del av coachingens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt. Helt avgörande för hur coachen lyckas i sin kommunikation är dennes förmåga att skapa en relation med personen hon/han ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. I detta block tränar vi praktiskt på tydlighet och närvaro. Coaching är ett lösningsfokuserat sätt att förhålla sig till förändringar och vi går igenom verktyg för detta.

Andra träffen
Coaching bygger till stor del på förmågan att kunna lyssna aktivt, skapa motivation och att ställa kraftfulla och utvecklande frågor. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får deltagaren möjlighet att träna på just detta. Utveckling och förändring är levande processer som med hjälp av coaching kan ske på ett medvetet sätt. Kunskap om utveckling och förändring är viktiga komponenter för att coachen ska kunna stödja processen. Här praktiserar vi verktyg för att stödja en hållbar förändring.

Tredje träffen
Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachingprocessen, nämligen att skapa medvetenhet i en direkt kommunikation här och nu och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachingen som leder till lärande och konkreta resultat. Att hantera så väl framgång som motgång är en del i ett coachmöte – och det är viktigt att coachen har verktyg för att hantera detta.

Fjärde träffen
Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete samt uppcoachning. Under examensarbetet och uppcochningen får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen och praktiskt uppvisa sina färdigheter i coaching.

Lärare
Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal.

Tider
Utbildningen Diplomerad Coach omfattar 90 studietimmar vilket motsvarar 67, 5 klocktimmar, varav 60 klocktimmar är lärarledd undervisning och 7,5 klocktimmar är obligatorisk extern coachning. Utbildningen pågår under 8 heldagar, kl. 09:00-17:30.
Kursdatum:
1-2 feb (tor-fre)
22-23 feb (tor-fre
15-16 mars (tor-fre)
12-13 april (tor-fre).

Observera att det är viktigt att kunna deltaga på samtliga tillfällen.

Litteratur och material
Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Intyg och diplom
Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald. För att få diplom och intyg måste du ha tagit del vid samtliga tillfällen (eftersom det är så få utbildningsdagar och innehållet bygger på de tidigare lektionerna och praktisk färdighetsträning). Efter genomförd utbildning och godkänt projektarbete får du ett diplom och intyg.

Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag erbjuds du att ta igen dessa dagar i annan grupp (kan ske på annan ort). Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med), telefoncoaching med andra kursdeltagare samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal- för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig. så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Avgift
Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Om så önskas vänligen meddela detta i noteringsfältet vid din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier.
Observera att för diplomutbildningarna gäller speciella avbokningsregler, se länk nedan.


Certifiering hos ICF
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning samt blivit godkänt på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Citat från tidigare deltagare
"Jag kan varmt rekommendera Coachutbildningen! Mycket lärorikt med bra balans mellan teori/praktik. Mycket engagerade lärare med stor kunskap inom området som lever som de lär: Coachande!. Dessa kompletterade varandra på ett bra sätt och gav mycket värdefulla synpunkter under utbildningstiden. Kombinationen av teori- praktik , egna studier mm var bra! Och …icke att förglömma – Jag hade jättekul!"

"En otroligt givande utbildning med bra balans mellan teori och praktik i en härlig atmosfär. Kunniga och inspirerade lärare som kompletterar varandra väl, och engagerade kursdeltagare. Jag kan varmt rekommendera kursen till alla som vill arbeta med ett coachande förhållningssätt men även för personlig utveckling."

"Fick ut mycket mer än jag förväntat mig! Fantastiskt resultat!"

"Jag visste att jag skulle gå en coachkurs, men att det också skulle innebära personlig utveckling tänkte jag inte på när jag anmälde mig."

"En mycket bra utbildning. Bra balans mellan teori/ praktik. Realistiska krav/mål. Mycket engagerade lärare som kompletterade varandra på ett mycket bra sätt! STORT TACK!"

Länkar

Kursledare

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Bokning

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
1 feb 2018
Slutdatum
13 apr 2018
Antal veckor
13 veckor
Tid kvar till startdatum:
9 dagar
Tider
To 09:00 - 17:30
Fr 09:00 - 17:30
Studietimmar
90
Tillfällen
8 st
Arr nr.
916604
Platser kvar
Fullbokat, endast reservplatser
Pris
25 575 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss!

@folkuniversitetetstockholm

 Twitter@Folkuniv_sthlm

Facebook Folkuniversitetet Stockholm folkuniversitetetstockholm

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners