Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är utbildningen för dig som behöver professionell coachkompetens. Som coach hjälper du andra att växa och utvecklas och bidrar på så sätt till att människor och grupper presterar och mår bättre. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver professionell coachkompetens. För dig som redan arbetar med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och uppnå önskade mål.

Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken, exempelvis lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter.

Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg och praktisk färdighetsträning för att arbeta med coachning på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt.

Innehåll

Utbildningen består av fyra olika delkurser som bygger på de riktlinjer som ICF (International Coach Federation) tagit fram: 11 så kallade kärnkompetenser och etiska regler. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och träning i coachning.

Etablera grunden

Det är viktigt att du har god kännedom om coachning som metod. I detta block kommer vi att ta del av coachningens historia, filosofi och värdegrund. Vi går också igenom etiska frågeställningar, ett professionellt förhållningssätt och berör teorier för förändringsprocesser.

Skapa en ömsesidig relation

Helt avgörande för hur du lyckas i din kommunikation är din förmåga att skapa en relation med personen du ska coacha. Vi går igenom teorier och tankar för vår förmåga att skapa, upprätthålla och reparera förtroende – viktiga komponenter i alla mänskliga möten. I detta block tränar vi praktiskt på tydlighet, närvaro och aktivt lyssnande.

Effektiv kommunikation

Här tränar vi på coachningens kärna – kommunikation här och nu. Coachning bygger till stor del på förmågan att kunna ställa kraftfulla och utvecklande frågor i en direkt kommunikation här och nu. Frågorna ger den coachade tillgång till nya perspektiv och öppnar upp för utveckling. För att verkligen mötas och inspirera måste både coach och klient ibland kunna lämna sin respektive trygghetszoner. Coachens förmåga att skapa kommunikation med kvalitet är avgörande för coachingens utgång. Här får du möjlighet att träna på just detta.

Underlätta lärande och resultat

Detta moment innehåller teori kring lärande och resultat. Vi tränar praktiskt på coachens förmåga att hålla fokus på det viktiga i coachningsprocessen, nämligen att motivera och uppmuntra klienten till agerande och eget ansvar. Att utforma handlingar, planera och sätta mål är coachens kärnverktyg för att föra utvecklingen framåt. Vi går igenom och tränar på de aspekter av coachningen som leder till lärande och konkreta resultat.

Diplomarbete

Som avslutning på Diplomerad Coach genomför deltagaren ett examensarbete. Under examensarbetet får deltagaren tillfälle att sammanfatta och presentera de teorier, metoder och verktyg som ingått i utbildningen.

Lärare

Våra lärare är ICF-certifierade coacher med egen verksamhet inom coachning och personlig utveckling. Våra lärare har högskoleutbildning inom pedagogik och kommunikation. Utbildningsansvarig har många års erfarenhet av utbildning inom personlig utveckling och samtal.

Tider

Utbildningen Diplomerad Coach omfattar 90 studietimmar a' 45 minuter vilket motsvarar 67,5 klocktimmar, varav 60 klocktimmar är lärarledd undervisning och 7,5 klocktimmar är obligatorisk extern coachning. Utbildningen pågår under 8 heldagar kl. 09:00-17:30, i 4 omgångar

Kursdatum

Tors-Fre, 22-23 Mars
Mån-Tis, 16-17 April
Mån-Tis, 14-15 Maj
Mån-Tis, 18-19 Juni

Litteratur/Material

Kurskompendium ingår i kursavgiften, förslag på fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av lärarna.

Kursavgift

Utbildningen kostar 25 575 kr. Avgiften kan delbetalas upp till fyra gånger utan extra kostnad. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att du ska kunna kombinera studierna med arbete eller andra studier.

Intyg och diplom

Intyg och diplom utfärdas efter utbildningens slut förutsatt att hela avgiften är betald. För att få diplom och intyg måste du ha tagit del vid samtliga tillfällen (eftersom det är så få utbildningsdagar och innehållet bygger på de tidigare lektionerna och praktisk färdighetsträning). Efter genomförd utbildning och godkänt projektarbete får du ett diplom och intyg.

Vid frånvaro en dag får du göra kompletterande praktiska och skriftliga uppgifter. Vid frånvaro mer än en dag erbjuds du att ta igen dessa dagar i annan grupp (kan ske på annan ort). Mellan varje kurstillfälle arbetar du med praktisk färdighetsträning i coaching (du ansvarar själv för att hitta personer att praktisera med), telefoncoaching med andra kursdeltagare samt skriftliga inlämningsuppgifter. Den praktiska färdighetsträningen i coaching under utbildningen sker genom att deltagarna alternerar mellan att vara coach, klient och observatör i coachsamtal- för att få fler perspektiv på coachingprocessen och inlärningen. Coachingen sker med riktiga ämnen, som är angelägna för dig. så det är bra att innan utbildningen fundera över vilka områden, yrkesmässigt och/eller privat som du vill utveckla/förändra. Detta gör att du får egen personlig utveckling med dig under utbildningen.

Certifiering hos ICF

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att ansöka om internationell certifiering hos ICF. För certifiering behöver du utöver din grundutbildning; 100 timmar klientcoachning, 10 timmar mentorcoachning samt blivit godkänt på ett kunskapstest via ICF. Läs mer på www.icfsverige.se

Länkar

Kursledare

Susanne Dellhammar
Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Bokning

Plats
Storgatan 3, 15172 SÖDERTÄLJE
Kursstart
22 mar 2018
Slutdatum
19 jun 2018
Antal veckor
14 veckor
Tid kvar till startdatum:
58 dagar
Tider
Må 09:00 - 17:30
Ti 09:00 - 17:30
To 09:00 - 17:30
Fr 09:00 - 17:30
Studietimmar
88
Tillfällen
8 st
Arr nr.
917660
Platser kvar
Ja
Pris
25 575 kr

Sista minuten-kurser

Här hittar du vårt utbud av sista minuten-kurser med 25% rabatt. 

Till sista minuten-kurserna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetet i Södertälje samarbetar med flera föreningar och aktörer runt om i Södertälje. Här kan du läsa mer om våra samarbetspartners.

Våra samarbetspartners