Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Betande fåglar och intressekonflikter

Betande fåglar och intressekonflikter

För att delta i denna studiecirkel krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet.

Betande fåglar och intressekonflikter
Johan Månsson, docent och forskare i viltekologi. Johan disputerade 2007 på älgens betesekologi och skadeverkan i skogen. Sedan 2009 har han en forskningstjänst vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Johans huvudsakliga forskningsintressen är tranornas och gässens ekologi och de skadeförebyggande åtgärder som idag används för att mildra konflikter mellan naturvård och lantbruket. Men han forskar även kring frågor som berör kronhjort, vildsvin, varg och sångsvan.


Vi kommer få veta hur de dramatiska ökningarna av antalet gäss, tranor och svanar, i Sverige och Europa de senaste 40 åren, påverkar lantbruket och andra miljöer och arter. Dessa fåglar har anpassat sig till det moderna jordbrukslandskapet och födosöker mer än gärna på stubbåkrar, vallar och växande grödor - vilket inte sällan leder till skador och minskade skördar för lantbrukarna.

Gäss påverkar även tundran och vassbälten negativt genom överbete och tranor plockar ungar av hotade fågelarter på strandängarna.

För att komma vidare i arbetet med dessa fåglar kommer Johan belysa vikten av att fundera vidare på målformuleringar och vad vi vill i framtiden. T.ex. kan man fundera på om det är rätt strategi att fortsätta lägga pengar på ersättningar och bidrag till arter vars populationer är välmående medan andra arter i jordbrukslandskapet faktiskt minskar som t.ex. storspov och sånglärka?
För mer information, kontakta: Ulf Jorner 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com

Har du frågor?

Kontakta
Ulf Jorner
ulf.jorner@gmail.com

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Jordgatan 6, 70223 ÖREBRO
Kursstart
23 okt 2019
Tid kvar till startdatum:
6 dagar
Tider
On 14:00 - 16:00
Arr nr.
1020825
Platser kvar
Ja
Pris
100 kr