Sök Meny
Intervju med Carolin Johansson

Upptäck det forntida Egypten via hieroglyferna

Carolin Johansson, egyptolog och kursledare på Folkuniversitetet, älskar att krypa ner i mörka gravar och att utforska nya platser. I höst leder hon den nya kursen Egyptiska hieroglyfer, där hon via hieroglyferna guidar oss genom det forntida Egyptens samhälle, religion, språk och litteratur. Carolin avslöjar att det är lättare än vad många tror att lära sig grunderna i hieroglyfskriften.

Vad fick dig att börja intressera dig för hieroglyfer?
–Att lära sig hieroglyfer och det fornegyptiska språket är nödvändigt om man vill bli egyptolog. Dels handlar det om att det är viktigt att kunna ta till sig källmaterial på originalspråket när man studerar och forskar. Men det handlar också om att komma närmare en tankevärld som för oss kan te sig väldigt avlägsen och exotisk.

– När man börjar läsa och förstå tecknen som en annan människa satt och skrev i skuggan av en palm, någonstans i Nildalen för tre tusen år sedan, uppstår något som är närmast magiskt. Orden talar till en genom årtusendena och skrivarens intrikata och finurliga hieroglyfer förmedlar aspekter av budskapet som aldrig fullt ut kan återges i en översättning.

 – Med språket kommer också en annan förståelse för hur de gamla egyptierna föreställde sig sin omgivning, skapelsen och världens beskaffenhet i stort. Till slut kan det hända att man till och med börjar tänka på fornegyptiska!

Varför ska man gå en kurs om egyptiska hieroglyfer?
 – Kanske är det så att man i första hand har ett intresse för språk i allmänhet, och då erbjuder en sådan här kurs ett tillfälle att fördjupa sig i något som är annorlunda än vad man är van vid från våra moderna språk. Men att gå en kurs i hieroglyfskrift är också ett utmärkt sätt att närma sig den faraoniska kulturen. Vi låter hieroglyferna blir den röda tråden som leder oss genom diskussioner om det forntida Egyptens samhälle, religion, språk och litteratur. Vi utforskar vad som är likt, och olikt den tid vi själva lever i.

 – Nästa gång du ser hieroglyfer kommer de inte längre bara vara en rad av obegripliga fåglar, fötter och gubbar eller vad det nu kan vara. I stället kommer du att kunna känna igen tecken, ord eller till och med hela fraser. Med kunskap om hieroglyferna blir det lättare att förstå vilken funktion ett museiföremål eller en avbildning på en tempelvägg kan ha haft och det gör att man kan uppskatta det man ser på ett nytt sätt.

– Och skulle det råka vara så att du inte brukar gå på museum, eller aldrig tänker åka till Egypten, så har du i alla fall lärt dig ett himla bra party-trick!

Vad kommer man att få lära sig på din kurs?
– Det här är en introduktionskurs som inte kräver några förkunskaper i vare sig egyptologi eller språkvetenskap. Vi kommer att fokusera på grunderna i hur hieroglyfskriften fungerar, varför och hur man använde den. Vi börjar med de vanligaste skrivtecknen och lär oss bland annat att skriva våra egna namn. Sedan fortsätter vi med att titta på exempel från riktiga föremål såsom inskriptioner från gravar och mumiekistor. Vi lär oss läsa ut namn på kungar och gudar, titlar och andra ord och fraser som är vanliga och bygger en förståelse för hur texten är uppbyggd. Kursen avslutas på Medelhavsmuseet, där vi tillämpar våra nya kunskaper på föremål i den egyptiska utställningen.

 – Till skillnad mot de flesta andra språkstudier kommer vi inte att lära oss att tala fornegyptiska. Språket i sig är utdött, och ingen vet säkert hur det lät. Därför behöver vi inte oroa oss för uttal. Inte heller behöver vi fördjupa oss så mycket i grammatik på just den här kursen. I stället lägger vi ner tid på att diskutera de stora sammanhangen, förstå budskapet mellan raderna och utforskar den intrikata kopplingen mellan skrift och konst.

– Kursen ger en mycket god grund att stå på för den som vill lära sig mer om det gamla Egypten eller fortsätta studiet av det fornegyptiska språket på avancerade kurser eller universitetet.

Är det svårt att lära sig tyda hieroglyfer?
– Nej! Att lära sig grunderna i hieroglyfskriften är lättare än vad många tror.Som vid alla språkstudier krävs förstås ett visst mått av ansträngning, och i början kan det hela kännas främmande och komplicerat. Men eftersom hieroglyferna i sig är bilder blir det lättare att förstå och memorera, och vi har alltid teckenlistor och ordlistor till vår hjälp.

 – Det krävs också lite kreativitet att läsa hieroglyfer. Tecknen kan ju både bära ljud och vara symboliska och det är inte alltid självklart vad som är vad. Ord och meningar är ofta mycket finurligt uppbyggda och resultatet är både raffinerat och estetiskt. Det är sällan man läser en mening ”rakt upp-och ner” som i våra dagars språk. Tekniken liknar i stället den man har när man löser en rebus. Det kan vara klurigt, man får testa sig fram, prova olika kombinationer och till sist komma fram till en lösning (eller flera!).

Om Carolin Johansson
Carolins intresse för den fornegyptiska kulturen började redan i de tidiga skolåren och sedan dess har fascinationen för Egypten fortsatt. Större delen av hennes liv har därför cirkulerat kring det spännande landet vid Nilens stränder, både det forntida och det moderna.

Hon har studerat  vid Uppsala universitet, har bott och rest i Egypten, deltagit i arkeologiska fältarbeten, jobbat på museum och undervisat. Hon älskar att resa och att utforska nya platser, krypa ner i mörka gravar och bege sig ut i öknen. Annat hon intresserar sig för är historia och arkeologi i allmänhet, gamla böcker och till viss del även naturvetenskapliga ämnen. För närvarande sysslar hon mest med egen forskning, arrangerar resor till Egypten samt är aktiv i Egyptologiska föreningen i Stockholm (EFIS).

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners