Sök Meny
Intervju med Anders Lindh

”Se köparen som en enskild individ med unika behov.”

Anders Lindh undervisar på Diplomerad Key Account Manager - en utbildning som ger dig en bred kunskap kring marknadsföring, kundkommunikation och försäljning. Förutom att få insikt om dig själv som säljare får du även insikter om hur dina framtida kunder tänker och fungerar. Hör Anders tankar kring en säljares största utmaningar och hur arbetsmarknaden ser ut.

Hej Anders, vem är du?
– Jag är egenföretagare och verksamhetsutvecklingskonsult sedan drygt 20 år tillbaka. Jag har en akademisk utbildning i pedagogik och ledarskap, men även praktisk erfarenhet av att jobba som säljare och försäljningschef, både nationellt och internationellt.

– Till vardags är jag en stolt morfar.

Vad gör du på Folkuniversitetet Stockholm?
– Sedan drygt sex år tillbaka arbetar jag med Folkuniversitets utbildningar inom försäljning, entreprenörskap, projektledning och ledarskap. En mix som med min erfarenhet ger mig både omväxling och stimulans.

Vad är roligast med att jobba på Folkuniversitetet?
– Att få möta människor från så många olika delar av samhället men också från så olika branscher. Det är roligt att kunna lyfta in mina erfarenheter i den kreativa lärmiljön.  Sedan gillar jag generellt folkbildningstanken, att ge fler möjlighet till ökad kunskap.

Vilka uppdrag har du förutom ditt läraruppdrag på Folkuniversitetet?
– Jag arbetar dagligen med affärsutveckling i en mängd olika branscher, det är allt från tjänsteproducerande företag till idédrivna organisationer. I mitt arbete letar jag dagligen tillsammans med mina kunder efter allt från nya affärsmodeller till nya produkter och tjänster.

– Mitt fokus har alltid varit att utveckla säljorganisationer till att arbeta med långsiktigt hållbara kundrelationer och det är en utmaning som dom flesta verksamheter har.

Varför ska man gå kursen Diplomerad Key Account Manager?
– För det första så finns det inte så många utbildningar av denna typ i Sverige idag, den är unik. Det andra skälet är att den ger dig en bred kunskap kring marknadsföring, kundkommunikation och försäljning. Du får kort sagt ett antal insikter om dig själv som säljare, men också insikter om hur dina framtida kunder tänker och fungerar.

Vad är den största utmaningen för en säljare idag anser du?
– Att vara säljare i en värld där kunderna oavsett bransch är mer medvetna än någonsin gör att du måste hitta andra saker än pris och prestanda på din produkt eller tjänst att konkurrera med.

– Den stora utmaningen handlar om att fokusera på köparen som en enskild individ med unika behov, utmaningar och mål. När du får kontakt med en kund är det inte dina fördelar eller frågor som måste besvaras. Det är deras frågor som du ska besvara. För att nå dit så måste du vara inställd på att kunna ge råd och lära kunden saker utan att vara säljande. Under tiden lär du känna personen, och på det viset kan du skapa en relation som bygger på förtroende och tillit.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
– Säljare eller Key Account Managers med rätt profil och färdigheter finns det alltid jobb för. Vi skapar inte djupa långsiktiga relationer bara genom vad vi säger som leverantörer på webben. Det är där som färdigheterna att skapa och bibehålla relationer kommer in. Jag kan inte låta bli att nämna att en stor del av våra deltagare hittar nya yrkesroller både inom och utanför den organisation de jobbar i, och det sker ofta under utbildningens gång. 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss!

@folkuniversitetetstockholm

 Twitter@Folkuniv_sthlm

Facebook Folkuniversitetet Stockholm folkuniversitetetstockholm

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners