Sök Meny
Maja Frankel håller i kursen Projektledning enligt Kaospiloterna

Entreprenör med världen i fokus

Med tio års erfarenhet som social entreprenör har Kaospiloten Maja Frankel startat och drivit en mängd olika projekt inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Nyligen tillträdde hon som Skandinavienchef för Ashoka, världens ledande organisation inom socialt entreprenörskap. I höst håller hon även i kursen Projektledning enligt Kaospiloterna tillsammans med Sara Wallén.

Vad är en Kaospilot egentligen?
- Det finns nog lika många svar på det som det finns kaospiloter! Kaospiloterna strävar efter att vara den bästa skolan för världen och en Kaospilot för mig är en värderingsstyrd person som med hjälp av en rad olika kompetenser - såsom dynamisk projektledning, systemisk processledning och social businessdesign - kommer på nya sätt att lösa gamla samhällsproblem på. Det är en kreativ, innovativ person som utmanar och inte nöjer sig förrän världen är mer hållbar och vi som människor och våra projekt är ännu mer i vår fulla potential.

Kaospiloterna startade i Danmark i början av 90-talet en utbildning i kreativt affärsskapande, värdebaserat ledarskap och dynamisk projektledning. Maja har gått deras utbildning i Århus.

Varför ska man gå kursen Projektledning enligt Kaospiloterna ?
- För att vi tillsammans utforskar hur man kan driva projekt på ett mer värdebaserat och roligare sätt, som går ännu mer i linje med kaospiloternas värderingar. De sex ledorden är: Playfulness, Real life, Streetwise, Risktaking, Balance och Compassion.

- Många gånger är vi för snabba med att sätta igång produktionen i ett projekt. Om vi i ett projekt ska flytta oss från A till B vet vi ofta inte när vi börjar vad B är. Därför behöver vi skapa oss en preliminär plan och en stark plattform för teamet så att vi kan navigera i faktumet att världen och förutsättningarna i ett projekt ständigt är i rörelse.

- Självklart går det inte att göra en treårig utbildning rättvisa på en kvällskurs på några tillfällen, men Sara och jag försöker så frön som deltagarna sedan själva arbetar vidare med i sina nuvarande och kommande projekt.

Kan du dela med dig av några konkreta tips från kursen?
- Typiska Kaospilot-rekommendationer som vi utforskar är att "lita på processen", det vill säga att inte ta beslut förrän vi har förutsättningar för att ta besluten. Ett annat vanligt uttryck som jag själv försöker använda mig av som en guideline i projektarbete är att "följa terrängen och inte kartan". Det betyder att man har en preliminär plan som ändras efter hand, det gäller att inte stirra sig blind på planen man gjorde i början av projektet.

- Under kursen lägger vi mycket fokus på tid i uppstartsfasen av ett projekt, som vi kallar för pre-jekt det vill säga före projektet eller för projektet. Inom den dynamiska projektledningen är prejekt en helt egen fas, en fas då vi verkligen har möjlighet att skapa oss en gemensam bild av visionen, vad som motiverar oss och hur vi ska hantera förändringar inom teamet.

Vad är det som driver dig?
- Jag drivs av en strävan och övertygelse om att hela världen skulle kunna präglas mer av social rättvisa. Jag tror inte att alla människor bryr sig om allt, men alla bryr sig om något. Vi behöver skapa ett samhälle där alla kan vara förändringsagenter med möjlighet och energi att påverka beslut som rör oss själva och på så sätt initiera förändringar i samhället.

Kan du kort berätta om dina projekt och vad du har gjort hittills?
- De senaste tio åren har jag jobbat som social entreprenör inom främst mänskliga rättigheter och demokratiområdet. Jag har startat och drivit en rad olika projekt som egentligen alla har syftat till att minska glappet mellan beslutsfattare och de som har kunskap om beslutet som ska tas. Framtidsboxen är ett exempel där unga medborgare istället för att ha ett traditionellt sommarjobb jobbar med att komma på nya innovativa lösningar ett uppdrag som kommunen gett dem.

Maja Frankel har nyligen tillträtt som Skandinavienchef för organisationen Ashoka, som är världsledande inom socialt entreprenörskap.

Vad ska du göra på Ashoka?
- Som en del av Europateamet och Skandinavienchef för Ashoka ska jag etablera Ashoka i Skandinavien. Ashokas vision är "everyone a changemaker" och min uppgift blir att utforska och skapa förutsättningar för det samhället, ett samhälle där alla som vill kan vara förändringsagenter och har friheten, verktygen och självförtroendet att förändra inom områden som känns viktiga för dem.

- Under åren har Ashoka stöttat 3000 av världens ledande sociala entreprenörer så kallade Ashoka fellows och mitt uppdrag är att hitta fler Ashoka Fellows i Skandinavien, det vill säga ledande sociala entreprenörer som verkar för social utveckling inom olika områden och sektorer.

Mer om Maja Frankel:
Maja är grundare och före detta VD för Frankel & Friends, som är samhällsförändrande konsulter. Hon är Kaospilot och har lång erfarenhet av processledning, inflytande och demokratiprocesser. Hon har bland annat arbetat som ungdomsambassadör på svenska Unicef, skrivit boken "Vår förbannade rätt" och grundat och drivit uppmärksammade och nytänkande inflytandeprojekt som exempelvis Ungt Inflytande i Nacka och Framtidsboxen. Under det senaste året har Maja lett ett stort utvecklingsprojekt för Riksteatern där syftet har varit att civilsamhället ska påverka de regionala kulturplanerna. Maja är vice ordförande i svenska Unicef och ledamot i Social Entrepreneurship Forums styrelse och har arbetat som föreläsare och inspiratör i tio år.

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss!

@folkuniversitetetstockholm

 Twitter@Folkuniv_sthlm

Facebook Folkuniversitetet Stockholm folkuniversitetetstockholm

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners