Sök Meny

Tillsammans kan vi - föräldrar, barn och skola

Tillsammans Kan Vi (TKV) är en studiecirkel som stärker föräldrar i sin föräldraroll, ökar deras kunskap om dagens skola och ger dem verktyg att stödja sina barn till en bättre skolgång.Folkuniversitetet bedriver projektet TKV tillsammans med Stadsområde Innerstaden i Malmö.

Idag är debatten om barn som går ut grundskolan utan fullständiga betyg hetare än någonsin. Alla vet vi hur viktigt det är att klara skolan. Forskning visar att föräldrars kunskap om skolan och deras förväntningar på barnens skolprestationer påverkar de faktiska skolresultaten. Enligt Skolverket
är föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn, liksom att föräldrarna är involverade i skolarbetet och har kännedom om skolans språk - "speaking the language of schooling" - betydelsefulla faktorer för hur väl barnet lyckas i skolan.

Tillsammans Kan Vi är en studiecirkel där det pedagogiska materialet utgör ramverket som cirkelledaren utgår ifrån. Deltagarnas behov och önskemål styr innehållet utifrån fördefinierade teman med stöd i forskning, såsom "vikten av positiva förväntningar" och "innebörden av målen i läroplanen". Kunskapen växer fram i samspelet mellan föräldrarna, cirkelledaren och materialet.

Under våren 2015 gavs fyra studiecirklar som riktar sig till föräldrar boende i Seved och Södra Sofielund.

Tillsammans Kan Vi är en utbildning för alla föräldrar med barn i grundskolan. Det är en kurs som vänder sig till dig som vill veta mer om skolan och dela erfarenhet och kunskap med andra föräldrar.

Vad är Tillsammans kan vi?

Tillsammans Kan Vi är en utbildning för alla föräldrar med barn i grundskolan. Det är en kurs som vänder sig till dig som vill veta mer om skolan och dela erfarenhet och kunskap med andra föräldrar.

Det finns en enorm kraft och kunskap hos föräldrar och genom att träffas i grupp och synliggöra denna får föräldrar makt att påverka sina barns skolgång, oavsett erfarenheter och utbildningsnivå.

Hur funkar det?

Det finns en enorm kraft och kunskap hos föräldrar och genom att träffas i grupp och synliggöra denna får föräldrar makt att påverka sina barns skolgång, oavsett erfarenheter och utbildningsnivå.

Folkuniversitetet har sedan 2013 drivit projektet i samarbete och dialog med Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden i Malmö, Områdesprogrammet Seved samt med det lokala föreningslivet i stadsdelen Seved/Södra Sofielund. Under 2015 fortsatte samarbetet i området tillsammans med Stadsområde Innerstaden, med fokus på föräldrar boende i Seved och Södra Sofielund. Projektet har därför haft en geografisk begränsning.

Vilka samarbetar vi med?

Folkuniversitetet har sedan 2013 drivit projektet i samarbete och dialog med Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden i Malmö, Områdesprogrammet Seved samt med det lokala föreningslivet i stadsdelen Seved/Södra Sofielund. Under 2015 fortsatte samarbetet i området tillsammans med Stadsområde Innerstaden, med fokus på föräldrar boende i Seved och Södra Sofielund. Projektet har därför haft en geografisk begränsning.

Har du frågor?

Kontakta
040-6918358
monica.richter@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
E-post: kurser.syd@folkuniversitetet.se
Tel: 040-6918320

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning