Sök Meny

Kvalificerad drifttekniker

Vill du jobba med att trygga svensk energiförsörjning och minska negativ miljöpåverkan? Då är drifttekniker något för dig. Du har ett stort ansvar för driften, säkerheten och processoptimeringen vid t.ex. fjärrvärmeverk, kärnkraftverk eller en sodapanna vid processindustrin. Efterfrågan är stor i branschen, nästan alla av våra studenter har jobb direkt efter examen.

Yrkesroll

Som drifttekniker är det du som sköter driften av värme- och eller elproduktionen i högteknologiska anläggningar som fjärrvärmeverk, kärnkraftverk eller pannanläggningar inom processindustrin. I moderna driftcentraler kommer du med hjälp med av avancerade styr- och övervakningssystem att ansvara för anläggningens produktion.
Du måste snabbt kunna måste fatta egna beslut, vara systematisk, noggrann och ha ett högt säkerhetstänk. Samtidigt måste du också kunna samarbete med andra yrkesroller på anläggningen, för att kunna nå de mål som anläggningen har, vad gäller säkerhet, leverans, underhåll och inte minst att minska den negativa miljöpåverkan utifrån dagens hårda miljökrav.

Utbildningens upplägg

Du ska efter avlagd examen har fått med dig de rätta kunskaperna och färdigheterna som yrkesrollen kräver, genom att du fått en blandning av grundläggande teori på skolan och praktik ute hos branschföretagen. Det är företagen som tillsammans med oss tagt fram och kvalitetssäkrat utbildnings upplägg och innehåll, utifrån branschens kompetenskrav.
De kurser som ingår i utbildningen är:

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Bränsle och förbränningsteknik
 • Drift- och underhållsteknik - Fastigheter
 • Drift- och underhållsteknik - Kraft och värmeanläggningar
 • Elkunskap
 • Examensarbete
 • Fjärrvärmesystem
 • Kraft- och värmeanläggningar
 • Kyl- och värmepumpsteknik
 • Projektkunskap
 • Strömningslära
 • Styr- och reglerteknik
 • Värmeteknik

Läs mer om respektive kurs här:

I regel läser du en kurs i taget och tentar av via en skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter och redovisningar förekommer inom flera kurser. Förutom att du vid varje praktiktillfälle (Lärande i arbete, LIA) skriver en rapport på ett givet tema utifrån kursplanen, ska du mot slutet av utbildningen också skriva ett examensarbete, där syftet är att undersöka och ge förslag på förbättringar inom allt från arbetsmiljörelaterade frågor till produktion, beroende på var du gör ditt arbete.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som drifttekniker eller operatör på kraftvärmeverk eller pannanläggningar inom massa- och pappersindustri. Du kommer att ha kompetens för att:

 • identifiera och analysera avvikelser eller processtörningar i en driftanläggning
 • utföra vanligt förekommande driftåtgärder inför och efter ett underhållsstopp
 • utföra funktionsbeskrivningar efter underhållsarbetet
 • planera och föreslå åtgärder för energieffektivisering

Finansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer under Studerandeinformation.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila