Sök Meny
en grupp personer studerar språk

Språkkurser i Karlskrona

Lär dig ett nytt språk i höst! Här hittar du kurser inom många olika språk – från arabiska till portugisiska. På våra språkkurser får du alltid:

• Kvalificerad och omväxlande språkundervisning
• Praktiska och användbara kunskaper
• Skickliga kursledare med undervisningsspråket som modersmål
• Kännedom om olika länder och deras kultur

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning