Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

Svenska - alla titlar

 • Bygg upp ditt ordförråd

  Tre övningsböcker som utvidgar och förbättrar ordförrådet i svenska.

 • Börja med

  Börja med Strindberg är den första boken i en ny bokserie för läs- och skrivträning med en klassisk text på studieväg 1. Utkom i januari 2019. Hösten 2019 utkom bok nummer två i bokserien.

 • Form i fokus

  Form i fokus består av tre övningsböcker i svensk grammatik för undervisning i sfi, sva och svenska som främmande språk. Sedan 2017 finns Form i fokus A även som app.

 • Form i fokus digital

  Det digitala läromedlet Form i fokus A digital är baserat på boken Form i fokus A som framgångsrikt hjälpt hundratusentals människor att bli duktiga i svenska.

 • Formell svenska

  Formell svenska är en bok för alla som behöver utveckla sitt formella ordförråd i tal och skrift. Utkom i maj 2019.

 • Fuzias flykt

  En dramatisk berättelse om en ung afrikansk kvinnas flykt från ett planerat tvångsäktenskap. Boken vänder sig till vuxna studerande som klarat C-kursen inom sfi-undervisningen och till elever som läser svenska som andraspråk på motsvarande nivå i gymnasieskolan eller i andra skolformer.

 • Goda grunder

  Ett läromedel i svenska för vuxna invandrare. Materialet är lämpligt att använda i kurs B och C inom sfi. Det kan dessutom användas i annan typ av nybörjarundervisning såväl inom som utom Sverige.

 • Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

  Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända– är ett uppdaterat urval ur det klassiska läromedlet Goda grunder. Det är utvecklat för kurser i svenska för nyanlända som bland annat anordnas av studieförbund och folkhögskolor under asyltiden.

 • Grammatiksånger

  Med Grammatiksånger och tillhörande övningar kan man lära sig väsentliga delar av svensk grammatik på ett annorlunda och roligt sätt.

 • Hand i hand

  Hand i hand är tre fristående noveller med återkommande karaktärer – Ali och Eva, Babak och Malin samt Sara och Tomas. Böckerna utkom i maj 2014.

 • Kort och lätt

  Kort och lätt är ett läromedel för träning i läsförståelse. Boken vänder sig främst till vuxna inlärare på sfi- och sva-kurser och den är särskilt lämplig för dem som behöver träna upp läshastigheten med hjälp av korta och relativt lätta texter. Nivån motsvarar A1–B1 i den europeiska språkskalan.

 • Lilla grammatikhjälpredan

  Ett praktiskt häfte i fickformat med de viktigaste begreppen och reglerna i svensk grammatik. Ny upplaga 2017.

 • Läsa

  I de tre övningsmaterialen Läsa B, Läsa C och Läsa D – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat för att nå målen för läsförståelse i sfi kurs B, C samt D. Läsa C utkom våren 2018.

 • Medicinsk svenska

  Medicinsk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska sjukvården. Andra upplagan utkom hösten 2018.

 • Min mening

  Min mening är ett läromedel i svenska som andraspråk som passar att använda inom språkintroduktion, sfi och vuxenutbildning för nyanlända. Utkom i en helt omarbetad upplaga år 2016 (3:e upplagan, ISBN 978-91-7434-688-6).

 • Mot målet

  Lyssna, läsa, tala, samtala och skriva är grunden i Mot målet. Det är ett heltäckande läromedel för sfi kurs B (A1/A2) och C (A2/A2+) som utgår från Gemensam europeisk referensram för språk.

 • Mångt och mycket

  Mångt och mycket är ett utmärkt hjälpmedel för den som vill utvidga ordförrådet och få ett variationsrikt och nyanserat språk.

 • Nybörjarsvenska

  Nybörjarsvenska är ett heltäckande studiematerial för grundkurser i svenska som andraspråk eller främmande språk. Läromedlet kan användas såväl inom invandrarundervisningen som av svenskstuderande utomlands. Nybörjarsvenska har en tydlig grammatisk progression.

 • Odontologisk svenska

  Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade tandläkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Utkom februari 2017.

 • Orden och uttalet

  Orden och uttalet innehåller en grundlig beskrivning av ordens betoning och hur den hänger ihop med ordens ursprung och sammansättning. I boken finns även en presentation av befintliga ordböcker och jämförelser mellan dem vad gäller markeringen av uttalet. Varje avsnitt har övningsuppgifter av olika slag.

 • Ord i fokus

  Ord i fokus är en iPad- iPhone-app som har tagits fram av Folkuniversitetets förlag. Appen lanserades i april 2014. Mer information finns på www.ordifokus.se.

 • Partikelverbens värld

  En vanlig orsak till att personer från andra länder ibland inte förstår en konversation svenskar emellan, är att de ännu inte har lärt sig så många partikelverb – en typ av verb som infödda svenskar omedvetet använder hela tiden.

 • Pedagogisk svenska

  Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som ­redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan. Utkom i maj 2019.

 • På god väg

  På god väg är ett läromedel avsett för studerande som har förkunskaper motsvarande senare delen av sfi. Boken är lämplig att använda i sfi, svenska som andraspråk och liknande utbildningar. Obs! Tyvärr är textboken slutsåld.

 • På svenska! 1

  På svenska! 1 är ett lämpligt läromedel för dig som snabbt vill uppnå baskunskaper i svenska språket. Syftet är att redan efter kort tid kunna delta i vardagssamtal utan att behöva ägna så mycket tid till grammatikträning. Ny upplaga av lärobok och övningsbok 2019.

 • På svenska! 2

  På svenska! 2 är ett läromedel i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som snabbt vill uppnå sådana färdigheter i språket att man kan delta i vardagliga diskussioner. Läromedlet täcker nivå B1 enligt Europarådets nivåskala (CEFR). Utkom i en ny upplaga år 2017.

 • På svenska! 3

  På svenska! 3 är ett läromedel för fortsättningskurser i svenska som främmande språk. Det vänder sig till studerande som har uppnått nivå B1+ enligt Europarådets nivåskala. Läromedlet är lämpligt att använda såväl i klassrumsundervisning som vid självstudier. Efter att ha läst På svenska! 3 beräknas man ha uppnått nivå C1 på Europarådets nivåskala. En ny upplaga av läroboken utkom våren 2017.

 • På svenska! Grammatik

  På svenska! Grammatik visar på ett enkelt sätt hur det svenska språket är uppbyggt och fungerar. Boken är rik på förklarande exempel och tydliga tabeller som förklarar och fördjupar svenskans grammatiska moment.

 • Rätt och lätt svenska

  Innehåller övningar på former, ordval, ordföljd samt skrivregler.

 • Sammansatta ord

  Sammansatta ord vänder sig i första hand till elever som läser svenska som andraspråk i gymnasieskolan, men boken kan även användas av vuxenstuderande inom sfi-undervisningen.

 • Sjung och träna svenska

  Sångboken Sjung och träna svenska är ett roligt och effektivt träningsmaterial för vuxna sfi-elever som tränar olika moment genom sång och musik till välkända melodier som ”Broder Jakob”.

 • Skriva

  I de tre böckerna Skriva B, Skriva C och Skriva D – genrepedagogik för sfi – tränar manstrukturerat för att nå målen för skriftlig produktion i sfi kurs B, C samt D. Utkom år 2015.

 • Skrivtrappan

  Skrivtrappan är ett läromedel för skrivträning. Det vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk.

 • SOS Guide

  En praktisk handbok på engelska med information och nyttiga tips för det dagliga livet i Sverige. SLUTSÅLD.

 • Svensk grammatik

  En utförlig handbok i svensk grammatik för lärare och avancerade studerande. SLUTSÅLD.

 • Svenska dag för dag

  Svenska dag för dag är tre allt-i-ett-böcker för sfi kurs B, C och D och annan undervisning i svenska. Läromedlet passar särskilt för deltagare med snabb progression eller för dem som redan har vissa grundkunskaper och snabbt vill komma vidare. C-boken kom 2017 och D-boken utkom 2018. I september 2019 utkom en bok för sfi kurs B.

 • Svenska för sjukvårdspersonal

  Svenska för sjukvårdspersonal är ett nybörjarmaterial för utländsk vårdpersonal som planerar att arbeta i Sverige och som behöver kunskaper i svenska med medicinsk inriktning. Nyhet 2017! Nu finns ljudet på nätet.

 • Svenska idiom

  De fasta uttrycken i svenska språket är ofta svåra att förstå för studerande med utländsk bakgrund och blir därför ofta ett hinder vid språkinlärningen. Tredje upplagan av Svenska idiom utkom år 2017 – nu med 5.000 vardagsuttryck.

 • Svenska steg för steg

  Svenska steg för steg är ett heltäckande grundmaterial för kurs B och kurs C inom sfi-undervisningen. Läromedlet vänder sig i första hand till vuxna kursdeltagare med kort skolbakgrund. Det kan även vara lämpligt för högutbildade samt för studerande på motsvarande nivåer inom andra skolformer. Svenska steg för steg 2 utkom i april 2016.

 • Sverige på svenska

  Påbyggnadsmaterial i svenska som andraspråk (sva). Boken är lämplig att använda i sva på gymnasiet, i invandrarundervisningen (efter cirka 500 timmar) samt i andra former av svenskundervisning inom och utom Sverige. SLUTSÅLD.

 • Sätt igång på svenska

  En övningsbok som får eleverna att aktivt använda språket.

 • Tala svenska direkt

  Tala svenska direkt är ett läromedel för muntlig inlärning i svenska som andraspråk. Det vänder sig till kortutbildade eller andra studerande som upplever svårigheter med att lära sig språket genom de skriftbaserade läromedlen.

 • Talstegen

  Talstegen är en övningsbok i uttal och muntlig färdighet. Boken är lämplig för den som har studerat svenska som andra/främmande språk i ett par terminer och som nu vill förbättra förmågan att uttrycka sig muntligt på en mer avancerad nivå.

 • Text i fokus

  Text i fokus vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse. Läromedlet består av två böcker och är lämpligt att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk.

 • Tro, hopp & sfi

  Tro, hopp och sfi är en djupt personlig dagbok och en pedagogisk loggbok som ingen annan. Dess syfte är inget mindre än detta: att ge lärare och elever i hela den ofta nedvärderade och kritiserade sfi-apparaten en injektion av mod och tillförsikt. Utkom september 2018.

Läromedel

Toggle module

Gilla oss på Facebook!

Toggle module