Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Min Tur, Sundsvall, Härnösand, Timrå och Ånge

Min Tur, Sundsvall avslutat 2014

Projektet Min Tur har skapat förutsättningar för deltagaren att snabbare nå målen att komma till egen försörjning genom anställning, eget företag, projekt eller utbildning och/eller höja sin självkänsla och utvecklas.

Relaterad information

Projektet var riktat till personer mellan 25-64 år och i orterna Sundsvall, Härnösand och Timrå. 225 personer har passerat projektet och av dessa har 75,7% gått vidare till egen försörjning och samtliga har utvecklats vidare/höjt sin självkänsla.

Projektet har samarbetat med Arbetsförmedlingen som gett projektet deltagare. Projektet visade att coachingen och nätverkandet tillsammans med motiverande inslag, fyller ett behov hos deltagare som står utanför arbetsmarknaden.Tidigare har deltagarna inte haft någon att bolla sina ideér med, ingen att diskutera ”problem” med etc.

Utvärderingen visar att genomförandet med kombinationen av aktiviteter och enskild coaching har varit lyckat, framförallt därför att man utgått ifrån deltagarens enskilda behov samt tagit hänsyn till de tider som passat bäst för deltagaren. Här har man kunnat styra sina tider för coaching och även varit med och bestämt innehållet i projektet under hela sin deltagande tid.

Våra coacher arbetade enligt en Eklektisk modell som är mixad av bl.a GROW-modellen som syftar till att få igång en process för att stimulera människor att växa, där medvetenhet, ansvar, motivation och målformulering är grunden. MI (Motiverande samtal) och BSF (Beteende, Samtal, Förändring) är idag en specifik och på empiri grundad metodik för att hjälpa människor till beslut om förändring som används av våra coacher.

Projektledare

Folkuniversitetet Sundsvall Vincent Arvidssson

Detta projekt medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Kontaktinformation:

Telefon: 060-744 32 20

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer